Nye publikasjonar

Tekst: Kristian Fuglseth

- Oppdatert

· Per Magne Aadnanes: Om tusenårsskiftets mentalitetsmessige røter. I Inger Marie Ruud og Sigurd Hjelle (red.): Enhet i mangfold? 100 år med religionshistorie i Norge. Oslo: Tano-Aschoug.

· Per Magne Aadnanes: Livssynsforsking mellom pedagogikk og hermeneutikk. I Tidsskrift for kirke, religion, samfunn, nr. 1-2, 1998.

· Peder Haug: Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. Stockholm: Skolverket/Liber.

- rektor

Del på