Ny forskingsrapport: Paulus i Polis

Tekst: Kristian Fuglseth

- Oppdatert

Paulus i Polis
Paulus' sosiale verden som forståingsbakgrunn for hans forkynnelse.

Ingen kommunikasjon skjer i et tomrom. Enhver som underviser eller forkynner, vil være vel kjent med at det ikke bare er viktig å ha god kunnskap om det en skal undervise i eller forkynne om; en må også kjenne kommunikasjonsmidlet, ens målgruppe og densd sosiale verden. Det er bevisstheten om betydningen av dette som ligger bak denne boken. Den er ment å gi en innføring i den sosiale kontekst som Paulus levde og virket i som forkynner av den kristne tro i det 1. århundre e.Kr. Slik sett kan den også hjelpe oss til bedre å forstå Paulus' budskap inn i vår situasjon i dag.

Boken presenterer sentrale aspekter ved de gresk-romerske samfunn i det første århundre e.Kr. Etter et innledningskapittel som presenterer noen aktuelle modeller og perspektiver for å forstå antikkens sosiale verden, presenteres ulike sosiale aspekter ved de gresk-romerske bysamfunn. Deretter følger et kapittel om jødenes forhold utenfor Palestina, i diasporaen. Det siste kapittel tar for seg hovedtrekk i Paulus' bakgrunn og hans aktivitet som forkynner, nettverskebygger og brevskriver. Etter hver hoveddel følger et hermeneutisk avsnitt som trekker noen aktuelle linjer over til hans teologi og forkynnelse.

Bokens målgrupper er primært studenter på mellomfagsnivå eller høyere, men den kan forhåpentlig også leses med utbytte av andre som er interessert i Paulus' teologi og forkynnelse.


Arbeidsrapport nr. 34: Paulus i Polis.
Kr. 220,-
Rapporten kan tingast hos Haugen Bok i Volda. Tlf. 70 07 45 00


seland

Torrey Seland, dr.art., er førsteamanuensis i bibelfag ved Institutt for kristendomskunnskap og kyrkjefag, Avdeling for samfunnsfag, Høgskulen i Volda.

Del på