Kutt for HVO

Tekst: Kristian Fuglseth

- Oppdatert

- HVO har fått ein nettoauke på 16,1 mill. kroner. Dersom vi reknar inn auka driftsutgifter knytt til nybygget, auka lønskostnader m.m. er utgiftsauken for 1999 to mill. kroner større enn inntektsauken, seier høgskuledirektør Driveklepp.

jdKonsekvensar
Rektor Gunnar Stave er redd for konsekvensane av dei stramme rammene.
- Vi er i ferd med å nå ei grense. Vi må vurdere om vi kan oppretthalde tilbodet, eller om vi må redusere. Det betyr at vi må vurdere å legge ned studietilbod, seier han.


Del på