Helga Synnevåg Løvoll har disputert ved Universitetet i Bergen

Tekst: Geir Tangen

- Oppdatert

b3cf4d1da2fb81b9669a5e2fc770568f
Helga Synnevåg Løvoll (i midten) etter disputasen.

Følelser bærer med seg informasjon om hvordan vi har det og hva som kan motivere oss til ny handling. Fremdeles vet vi lite om hvilke følelser vi har når vi er på tur og hva som i etterkant blir husket som en god opplevelse. Denne avhandlingen undersøker forskjellen mellom engasjementslykke (eudaimonia) og velbehagslykke (hedonia) på turer over flere dagers varighet og om følelsers betydning i forhold til motivasjon for friluftsliv. Avhandlingen består av to studier av turopplevelser. Det første studiet følger en gruppe idrettsstudenter gjennom hele første studieår, der målinger ble gjort underveis og etter to tredagersturer. Det andre studiet følger en gruppe friluftslivsstudenter på et femdagers brekurs.

Resultatene tyder på at selvrapporterte evner og utfordringer har separate funksjoner når vi skal forstå positive følelser. Funnene bidrar til en kritikk av en forenklet modell av flyt der den mest optimale sonen er i balansen mellom evner og utfordringer. Ingen av de 24 testene ga støtte for dette. Resultatene tyder også på at interessante opplevelser, f.eks. rapportert som nedkjøring på ski eller øving på kanoredning, blir husket mer behagelig i etterkant. Både interessante og behagelige minner bidrar til en lyst til å gjenta turen, men bare interessante episoder er direkte koplet til denne lysten. Resultatene antyder også at gjennom å analysere positive turminner som forskjellig fra indremotivasjon, hadde positive turminner en byggende funksjon på indremotivasjonen for idrettsstudentene, også når tidligere motivasjon var kontrollert for. Mer forskning trengs for å kunne si om velbehagslykke eller engasjementslykke er mest motiverende for økt friluftslivsdeltakelse i et folkehelseperspektiv.

Helga Synnevåg Løvoll er ansatt som førsteamanuensis ved Seksjon for idrett og friluftsliv, Avdeling for kulturfag, Høgskulen i Volda.

På hjemmesiden til Universitetet i Bergen finner du mer informasjon om disputasen og avhandlingen til Helga Synnevåg Løvoll.

Del på