Forskerbesøk fra USA

Tekst: Tor Mikalsen

- Oppdatert

I forbindelse med såkornprosjektet «Beauty in nature» fikk Høgskulen i Vold besøk i forrige uke av Mark Graves med tanke på å videreutvikle internasjonalt forskningssamarbeid.

Mark Graves har lang erfaring med en rekke interdisplinære forskningsprosjekter, og er for tiden forsker ved den anerkjente institusjonen University of Notre Dame.

Initiativtakere til prosjektet er førsteamanuensis Helga Synnevåg Løvoll og professor Knut-Willy Sæther. Så langt har forskningsgruppa utført en pilot og resultater fra denne piloten vil bli presentert på en interdisiplinær forskningskonferanse i Lyon i Frankrike i april. Tema for konferansen er «Beyond nature».

Den tverrfaglige koplingen mellom friluftsliv, psykologi, religionsfilosofi og estetikk ser ut til å være svært godt egnet til å fange opp ny kunnskap om hva som skjer i møte med natur gjennom enkelt friluftsliv. Forskergruppen arbeider videre med mulighetene for å utvikle pilotstudiet til et mer omfattende prosjekt.

Del på