stipendiat

 • Kakefeiring av ny ph.d. ved HVO i 2024.

  Ny ph.d. i Volda startar opp i 2025

  Publisert

  Det nye ph.d.-tilbodet «Utdanning, språk og kultur» startar opp ved Høgskulen i Volda (HVO) i 2025. Det vedtok eit einstemmig høgskulestyre 7. mai.

 • Ph.d.-arbeidsgruppe og forskingssjef ved HVO, våren 2024.

  Planlegg oppstart av ny ph.d.

  Publisert

  Arbeidsgruppa bak HVOs første eigne doktorgrad kviler ikkje på laurbæra. Etter fleire års innsats fram mot akkrediteringa av ph.d.-tilbodet «Utdanning, språk og kultur» legg dei no planar for oppstarten.

 • Per Halse og Odd Helge Mjellem Tonheim.

  Ei gledeleg førjulsgåve

  Publisert

  Det er for tidleg å sprette kaka, men Høgskulen i Volda (HVO) får etter alle julemerke godkjent sin første eigne doktorgrad: ph.d. i utdanning, språk og kultur.

 • Den sakkunnige komiteen på synfaring ved Høgskulen i Volda august 2023.

  Blir det ny doktorgrad i Volda?

  Publisert

  Snart blir det avgjort om Høgskulen i Volda får godkjent den nye forskarutdanninga «Utdanning, språk og kultur». Denne veka var komiteen som skal tilrå eit svar på søknaden, på besøk i Volda.

 • Oddvar Aalde ved Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag på Høgskulen i Volda.

  Forskarskule: eit fellesskap utanfor ph.d.-bobla

  Publisert

  – I starten var eg usikker på om det berre ville stele tid, men forskarskulen har vist seg å vere eit viktig bidrag i doktorgradsarbeidet mitt, fortel stipendiat Oddvar Aalde.