begynnaropplæring

  • Japanske forskarar møtte HVO-forskarar i august 2023.

    Japanske forskarar til Volda for å lære

    Publisert

    Mange forbind nok Japan med eit høgteknologisk samfunn. Men då ei gruppe japanske forskarar ville lære meir om skriveopplæring med nettbrett, la dei turen til Volda.