Student med kart.

GIS og kartkunnskap i arealplanlegging

Vidareutdanning (bachelornivå)

Emnet tek føre seg geografiske informasjonssystem (GIS) som planverktøy, og gir eit oversyn over arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, med vekt på rettsverknadane av arealplanar. 

 

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 10 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

Studieinnhald

Emnet gir kunnskap om geografiske informasjonssystem (GIS), geografiske data, kartografi og planrett. Studenten øver opp grunnleggande ferdigheiter i å hente inn og framstille geografiske data ved hjelp av eit GIS-verktøy og å arbeide fram enkle kart til publikasjon.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisinga i emnet går over eitt semester. Emnet kan gjennomførast anten som eit campusstudie og eller som eit nettstudium i læringsplattforma Canvas. Undervisinga er sett saman av nettleksjonar, labarbeid og andre studentaktive læringsformer. Detvert det gitt rettleiing i samband med øvingar og utarbeiding av arbeidskrav. Arbeidskrava utgjer mappeeksamen. Les meir om arbeidskrav, villkår for å framstille seg til eksamen og eksamen i emneplanen. 

Aktuelle yrke og vidare studium

Emnet gir ein god basis for dei som skal arbeide med arealplanfaglege oppgåver, og for dei som ynskjer å studere vidare i eit planorientert masterstudium hos oss ved HVO eller ved annan institusjon.

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 10 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

Løpande opptak

Søknadskode : 3931

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt