Idrett og kosthold

Ernæring og fysisk aktivitet

Vidareutdanning (bachelornivå)

Fysisk aktivitet og ernæring er sentralt i både idrett, daglegliv og i arbeid for å fremje folkehelse. Dette studiet gir deg rettleiingskompetanse i kosthald og ernæring i samband med fysisk aktivitet, idrettsprestasjonar, helse og vekt, samt trivsel knytt til mat.

 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust vår
  Søknadsperiode 01.02.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

Studieinnhald

 • Funksjon, omsetning, behov og utnytting av karbohydrat, protein og fett, behov og utnytting av ulike vitamina og minerala
 • Nasjonale anbefalingar for inntak av dei ulike næringsstoffa og kosttilskot
 • Diettar
 • Kosthaldsinformasjon

Les meir om emnet her

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er nettbasert, og bruker Canvas som læringsplattform. Det er er organisert i tre modular, med eitt individuelt arbeidskrav knytt til kvar modul. Modulane må vere godkjende før ein kan gå vidare til neste modul.  

Modul 1: Grunnleggande ernæringslære

Modul 2: Helse og ernæring

Modul 3: Idrett og ernæring

 

Aktuelle yrke og vidare studium

Emnet gir etterspurt kompetanse innanfor ernæring og fysisk aktivitet. Det inngår i Bachelor i idrett og kroppsøving.

Pensum

Pensumlister finner du her

 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust vår
  Søknadsperiode 01.02.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

Løpande opptak

Søknadskode : 3932

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt