Studentrådet

Studentrådet er dei tillitsvalde sitt eige forum, som vert leia av Studentparlamentet. Her legg vi grunnlaget for ein best mogleg studiekvardag for alle studentar ved Høgskulen. Har du spørsmål eller saker du vil ta opp i Studentrådet, er det berre å kontakte fagansvarleg i AU i Studentparlamentet, Mathilde Gaalaas-Berg

Studentrådet har møte minst 1 gong i semesteret.