Allmøte for tillitsvalde studentar nr 3/23-24

Allmøte for tillitsvalde studentar
Lenke til Facebook-event
2024-03-12T16:00:00 - 2024-03-12T17:15:00

Studentparlamentet inviterer til 3. og siste møte for alle tillitsvalde studentar på studieprogramma for i år. Her får tillitsvalde utveksle erfaringar på tvers, spele inn saker og jobbe for forbetringar på studiet. 

På dette siste møtet blir tema blant anna studentrettar og eksamen. Vi får besøk av studentombod Lene Loy.   

Enkel servering. 

Vel møtt! 

Del på