Allmøte for tillitsvalde studentar nr. 2/23-24

Allmøte for tillitsvalde studentar
Lenke til Facebook-event
2024-01-16T16:00:00 - 2024-01-16T17:15:00

3-4 gongar i året inviterer Studentparlamentet til møte for alle tillitsvalde studentar på studieprogramma. Her får tillitsvalde utveksle erfaringar på tvers, spele inn saker og jobbe for forbetringar på studiet. 

På dette andre møtet blir tema studentvelferd, studiemiljø og erfaringsutveksling. 

Enkel servering. 

Vel møtt! 

Del på