Leiinga ved høgskulen

Universitets- og høgskulelova har to ulike alternativ for organisering av leiinga ved institusjonane, med anten valt eller fast tilsett rektor. Høgskulen i Volda har valt å ha ei todelt leiing med valt rektor. I denne organiseringa har rektor overordna ansvar for det faglege arbeidet. Rektor er også styrets leiar. Høgskuledirektør har som administrerande direktør/dagleg leiar ved institusjonen ansvar for den samla administrative verksemda. 

Rektor

Odd Helge Mjellem Tonheim

Prorektor

Eirik Søvik

Høgskuledirektør

Ann Kristin Emblem

Dekaner

Silje Ims Lied, dekan på Humanistiske fag og lærarutdanningar (AHL)

Kate Kartvedt, dekan på mediefag (AMF)

Jorunn Fure, dekan på Samfunnsfag og historie (ASH)

Jon Are Steen, dekan på Kulturfag (AKF)

Avdelingsadministrasjon

Kvar avdeling har sin eigen administrasjon og leiing som har ansvaret for avdelinga si verksemd. Dekanen er den faglege leiaren.