Religion og livssyn

Det er mange tilsette ved Høgskulen i Volda som forskar på religion og livssyn. Nedanfor er nokre av dei sett saman i ei ekspertliste over forskarar som kan svare på spørsmål i saker om religion og livssyn innan ei rekke områder frå kristendom til filosofi. 

Knut-Willy Sæther, professor, Institutt for religion og livssyn.
Stikkord:
 Natursyn | Estetikk | Religion | Religiøse erfaringer og opplevelser | Livssyn | Forholdet mellom religion og naturvitenskap  | Tro og fornuft | Filosofi

Per Halse, professor, Institutt for religion og livssyn.
Stikkord:
Norsk kristendomshistorie | Bibelen; tolking og omsetjing – særleg til nynorsk | Salmedikting | Religionsfaget i norsk skulehistorie | Nynorsk kulturhistorie

Jonas Gamborg Lillebø, førsteamanuensis, Institutt for religion og livssyn.
Stikkord:
 Filosofi

Ralph Meier, førsteamanuensis, Institutt for religion og livssyn.
Stikkord:
Religion i media og populærkulturen

Jostein Garcia de Presno, stipendiat, Institutt for religion og livssyn.
Stikkord:
Hans Nielsen Hauge | Norsk kristendomshistorie | Historieteori | Religion i barnehagen  

Andreas Tjomsland, stipendiat, Institutt for religion og livssyn.
Stikkord:
Lågkyrkjeleg kristendom og bedehus på Nordvestlandet
 
Kjartan Leer-Salvesen, professor, Institutt for sosialfag.
Stikkord:
Religion og film | Taushetsplikt | Meldeplikt og avvergeplikt | Profesjonsetikk