Profile picture for user presno

Jostein Garcia de Presno

Høgskulelektor

Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag

Stipendiat

Stipendiat ved Det teologiske menighetsfakultet, 2018-2022: «Et tempel av hjerter: Hans Nielsen Hauges vennesamfunn og håpet om det nye Jerusalem»

 

Utdanning
Cand. theol. fra Det teologiske menighetsfakultet og Misjonshøgskolen (2000). Grunnfag i gammelgresk. Organisasjon og ledelse. Spesialpedagogikk (1. avd.)

 

Yrkeserfaring
Høgskulelektor ved Høgskulen i Volda, 2015-

Kyrkjeverje i Haram, 2010-2015

Utsending og administrerende direktør, Norwegian Mission Alliance, 2006-2010

 

Forskningsområder og faglige interessefelt
Bibelfag og kirkehistorie

 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Historien om rettssaken mot Hans Nielsen Hauge
Publisert 2019 av Jostein Garcia De Presno

Religionens rolle i rettssaken mot Hans Nielsen Hauge.
Publisert 2019 av Jostein Garcia De Presno

Outdated Confession? The Norwegian Constitution and an Accusation of Heresy in the Trial Against Hans Nielsen Hauge.
Publisert 2019 av Jostein Garcia De Presno

Høytidsmarkering: Vanskelig men viktig.
Publisert 2019 av Jostein Garcia De Presno

Historien om Hans Nielsen Hauges rettssak.
Publisert 2019 av Jostein Garcia De Presno

"Nothing unclean or common" in the New Jerusalem. Ideas of impurity in the pietistic movement of Hans Nielsen Hauge.
Publisert 2018 av Jostein Garcia De Presno

Hans Nielsen Hauge og samfunnets hellighet
Publisert 2018 av Jostein Garcia De Presno

Arbeid med etikk, religion og filosofi i barnehagen.
Publisert 2018 av Jostein Garcia De Presno

Den fromme rebellen lever, men Hauge-arven er i fare
Publisert 2017 av Jostein Garcia De Presno

Verdigrunnlag og høytidsmarkering
Publisert 2017 av Jostein Garcia De Presno

Jerusalem-ideas among Hans Nielsen Hauge and his friends.
Publisert 2017 av Jostein Garcia De Presno

Ble Hans Nielsen Hauge offer for justismord? Rettssaken mot Hauge som maktpolitisk virkemiddel.
Publisert 2017 av Jostein Garcia De Presno

Snikinnføring av verdiar?
Publisert 2017 av Jostein Garcia de Presno, Ragnhild Fauske

Møteleder for seminar om Hans Nielsen Hauge
Publisert 2016 av Jostein Garcia de Presno