Profile picture for user presno

Jostein Garcia de Presno

Høgskulelektor

Institutt for religion og livssyn

Stipendiat

Stipendiat ved Det teologiske menighetsfakultet siden 2018: «Rettssaken mot Hans Nielsen Hauge: Fra justismord til katalysator for Haugebevegelsen»

 

Utdanning
Cand. theol. fra Det teologiske menighetsfakultet og Misjonshøgskolen (2000). Grunnfag i gammelgresk. Organisasjon og ledelse. Spesialpedagogikk (1. avd.)

 

Yrkeserfaring
Høgskulelektor ved Høgskulen i Volda, 2015-

Kyrkjeverje i Haram, 2010-2015

Utsending og administrerende direktør, Norwegian Mission Alliance, 2006-2010

 

Forskningsområder og faglige interessefelt
Tekstkritikk, kristendomshistorie, historiefilosofi

 

 

Research

CRIStin

Other works

Pastor Claus L. Clausen: Presenting a Problematic Past
Published 2024 by Jostein Garcia De Presno

Pastor Claus L. Clausen: Presenting a Problematic Past
Published 2024 by Jostein Garcia De Presno

Artikkelbasert avhandling + historie = sant? Noen refleksjoner
Published 2024 by Jostein Garcia De Presno

Det humanistiske i mitt prosjekt
Published 2023 by Jostein Garcia De Presno

Blame it on the Pope. A Norwegian Revivalist on the History of God and the Errors of the Roman Church
Published 2023 by Jostein Garcia De Presno

Hans Nielsen Hauges testament
Published 2023 by Jostein Garcia De Presno

Rettssaken mot Hans Nielsen Hauge og veien videre
Published 2023 by Jostein Garcia De Presno

Respons til Trygve Riiser Gundersen
Published 2023 by Jostein Garcia De Presno

Erfaringsutveksling om opplæring i akademisk skriving
Published 2023 by Jostein Garcia De Presno

Ideen om det asketiske ekteskap: Arv og ekteskap i den tidlige Haugebevegelsen
Published 2023 by Jostein Garcia De Presno

Haugianske framstøt i Vest-Sverige på 1820-tallet
Published 2022 by Jostein Garcia De Presno

Norske lekmenn + svenske prester = sant. Haugianere på vekkelsesferd i Gøteborgtraktene.
Published 2022 by Jostein Garcia De Presno

Hauge 250 år: Er det den konfliktskapende eller fredssøkende Hauge som bør feires?
Published 2021 by Jostein Garcia De Presno

Rettssaken mot Hans Nielsen Hauge 1804-1814.
Published 2021 by Jostein Garcia De Presno

Er det den konfliktskapende eller fredssøkende Hauge som bør feires?
Published 2021 by Jostein Garcia De Presno

Er det den konfliktskapende eller fredssøkende Hauge som bør feires?
Published 2021 by Jostein Garcia De Presno

Ny forskning på Hans Nielsen Hauge
Published 2021 by Jostein Garcia De Presno

Finnes de siste puslespillbitene til Hans Nielsens Hauges bibel?
Published 2021 by Jostein Garcia De Presno

Anklaget for skadelig lære. Rettssaken mot Hans Nielsen Hauge
Published 2021 by Jostein Garcia De Presno

Den idealistiske kapitalismen
Published 2021 by Jostein Garcia De Presno

Hans Nielsen Hauges rettssak
Published 2021 by Jostein Garcia De Presno

Hans Nielsen Hauges viktigste bidrag til norsk samfunnsliv var å bli dømt
Published 2021 by Jostein Garcia De Presno

Historien om rettssaken mot Hans Nielsen Hauge
Published 2019 by Jostein Garcia De Presno

Religionens rolle i rettssaken mot Hans Nielsen Hauge.
Published 2019 by Jostein Garcia De Presno

Outdated Confession? The Norwegian Constitution and an Accusation of Heresy in the Trial Against Hans Nielsen Hauge.
Published 2019 by Jostein Garcia De Presno

Høytidsmarkering: Vanskelig men viktig.
Published 2019 by Jostein Garcia De Presno

Historien om Hans Nielsen Hauges rettssak.
Published 2019 by Jostein Garcia De Presno

"Nothing unclean or common" in the New Jerusalem. Ideas of impurity in the pietistic movement of Hans Nielsen Hauge.
Published 2018 by Jostein Garcia De Presno

Hans Nielsen Hauge og samfunnets hellighet
Published 2018 by Jostein Garcia De Presno

Arbeid med etikk, religion og filosofi i barnehagen.
Published 2018 by Jostein Garcia De Presno

Den fromme rebellen lever, men Hauge-arven er i fare
Published 2017 by Jostein Garcia De Presno

Verdigrunnlag og høytidsmarkering
Published 2017 by Jostein Garcia De Presno

Jerusalem-ideas among Hans Nielsen Hauge and his friends.
Published 2017 by Jostein Garcia De Presno

Ble Hans Nielsen Hauge offer for justismord? Rettssaken mot Hauge som maktpolitisk virkemiddel.
Published 2017 by Jostein Garcia De Presno

Snikinnføring av verdiar?
Published 2017 by Jostein Garcia de Presno, Ragnhild Fauske

Møteleder for seminar om Hans Nielsen Hauge
Published 2016 by Jostein Garcia de Presno