Nynorsk

Det er mange tilsette ved Høgskulen i Volda som forskar på nynorsk. Nedanfor er nokre av dei sett saman i ei ekspertliste over forskarar som kan svare på spørsmål i saker om nynorsk innan ei rekke områder frå opplæring til språkpolitikk.

Stig J. Helset, professor, Institutt for språk og litteratur.
Stikkord: Nynorsk skriftkultur | Normering  |  Skriftspråkspråksopplæring | Nynorsk i pressa og i sosiale medium

Gudrun Kløve Juuhl, førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur
Stikkord: Nynorsk som hovudmål  |  Nynorskelevar  | Språkdidaktikk for nynorskelevar

Hjalmar Eiksund, førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur
Stikkord: Nynorsk som hovudmål  |  Nynorsk som sidemål  |  Språk og identitet  |  Nynorsk og dialekt

Kristin Kibsgaard Sjøhelle, førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur.
Stikkord: Nynorskdidaktikk  | Sidemålsundervisning i nynorsk  | Nynorsk i skolen

Birgitte Fondevik, dosent, Institutt for språk og litteratur.
Stikkord: Nynorsk som opplæringsspråk for vaksne andrespråksinnlærarar