Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er ei ettårig lærerutdanning på 60 studiepoeng, som er samansett av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skulen. 

Studiet har to studieretningar: PPU for allmennfag og PPU for yrkesfag.

Ved spørsmål om opptak kan du kontakte oss på epost sok@hivolda.no eller telefon 70 07 50 18

Har du fleire spørsmål om PPU er du velkomen til å ta kontakt med ein av oss; 
Kathrine Skarseth, studieleiar, epost kathrine.skarseth@hivolda.no tlf 70 07 51 29
Torstein Drabløs, praksiskoordinator, epost torstein.drablos@hivolda.no  tlf 70 07 53 52
Carien Lærum, praksiskoordinator, epost carien.laerum@hivolda.no tlf 70 07 53 97