Sjå omframt styremøte i opptak

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

Høgskulestyret gjennomførte omframt styremøte 28. mai som du kan sjå i opptak her. Styret diskuterte blant anna diskutere høyringssvar på framlegg til ny lov for høgskular og universitet.

Her er saklista styret ved Høgskulen i Volda var gjennom.

Styremøtet blei gjennomført på Zoom og du kan sjå opptak av det under her.
 

Styremøte Høgskulen i Volda 28. mai 2020

Del på