Nå kan du søke på Master in Media Practices

Tekst: Per Straume , Foto: Ingrid Heltne

- Oppdatert

Den tverrfaglige mediemastergraden ved Høgskulen i Volda har åpnet for søking. Her kan du bli en del av et internasjonalt miljø med studenter og forelesere med bakgrunn fra ulike medieprofesjoner.

Mediebransjen er stadig i endring og ulike profesjoner jobber tettere sammen. Gjennom Master in Media Practices møtes studenter med bakgrunn fra journalistikk, kommunikasjon, animasjon, film- og medieproduksjon og dokumentarsjangeren.

LES MER OM MASTER I MEDIA PRACTICES OG SØK HER

Skreddersy masteren selv

Mastergraden skal gi avansert kunnskap om mediebransjen og spesialisert innsikt i et avgrenset område av feltet, som kan være noe av det som er nevnt ovenfor her. Utdanninga skaper et felles læringsmiljø for mediestudenter der ulike fagområder møtes gjennom felles emner som er aktuelle for alle typer yrkesutøvere.
 


Studentene får selv skreddersy sin mastergrad med fag alt etter hvilken bakgrunn de har. Opptakskravet er en bachelorgrad i medie- og kommunikasjonsfag.

Praktisk og teoretisk masteroppgave

Det siste året skal studentene blant annet lage en masteroppgave som de forsvarer muntlig. Studentene kan selv velge om de vil lage en praktisk medieproduksjon med en mindre skriftlig besvarelse eller en vitenskapelig masteroppgave som kun er skriftlig.

Eksempel på produksjoner som studenter har laget som en del av masteroppgaven er animasjonsfilm, dokumentarfilm, fotodokumentar, reklamefilm, nettsider, design til nettsider, informasjonsfilm, kommunikasjonsplan og øvinger og innholdsstrategier.

Som en del av masteren er det også mulig å ha åtte til ti ukers praksis i en mediebedrift som er relevant for studentens fagfelt.

Solid mediemiljø

Undervisninga foregår på engelsk og blir gitt av fagfolk med bred mediebakgrunn. Høgskolen henter også inn spesialkompetanse gjennom gjesteforelesere fra for eksempel bransjen, som kan formidle kunnskap om den beste og nyeste praksisen ute i arbeidslivet.

Høsten 2021 står et splitter nytt mediebygg klart ved Høgskulen i Volda – og det er nettopp her nye mediemaster-studenter er så heldige å få boltre seg.

Høgskolen i Volda har det største medieutdanningsmiljøet i Norge, og har utdannede fagpersoner siden 1971. Høgskolen har også et nært forhold til de forskjellige mediebransjene i Norge og i utlandet.

Søking og frister

For søkere med statsborgerskap og utdannelse utenfor Norge er søknadsfristen 1. mars.

For søkere bosatt i Norge med norsk ID-nummer og statsborgere i EU/EØS-land er søknadsfristen 15. april. 

SØK HER!

Del på