Spennende muligheter blir til med Master in Media Practices

Tekst: Karl August Swanstrøm , Foto: Dag Roland

- Oppdatert

Søk nå

I den unike Master in Media Practices (MMP) møtes mediedisiplinene PR og kommunikasjon, journalistikk, grafisk design, animasjon og medieproduksjon i en tverrfaglig praktisk-teoretisk masterutdanning. Forbindelser med næringslivet står sentralt, og nå ser internasjonale aktører til Volda for praksissamarbeid. 

MMP er et internasjonalt studium der all undervisning foregår på engelsk. Rekruttering fra utlandet er vel så viktig som nasjonalt, og i år er det utenlandske studenter som utgjør majoriteten av klassen, for første gang siden masteren startet opp i 2019. Flere verdensdeler er representert, og vi finner studenter fra blant annet Tyskland, Pakistan, Bangladesh og Filipinene. 

Rakin Absar Arnob at MMP.
Foto: Yun Sun med tillatelse fra Rakin Absar Aron

Eneste i Norge

Høgskulen i Volda er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr en praktisk-teoretisk mediemaster, hvor de ulike mediedisiplinene møtes. Dette gir allerede dyktige medieaktører en unik mulighet til å styrke og utvikle kompetansen sin og få fler ben å stå på, sier Lars Julius Halvorsen ved avdeling for mediefag. 

Andrea Björgolfsdottir, MMP-student.
Foto: Karl A. Swanstrøm

Tett på næringsliv og forskning

– Vi samarbeider tett med næringslivet og bransjene under studieløpet. I fjor jobbet vi blant annet med alt fra forskningsformidling til promoteringsfilmer, sier Dag Roland, Høgskulelektor på mediefag.

I år er samarbeidet mer internasjonalt gjennom en ny avtale med Statkraft:

– Det er første gang vi har et så omfattende samarbeid med en såpass stor aktør i arbeidsmarkedet, og dette er noe som utvilsomt kommer studentene til gode. Statkraft kommer hit og diskuterer helt nye problemstillinger med studentene som er aktuelt her og nå, sier Roland. 

Knut Fjerdingstad - Statkraft
Omvisning hos Statkraft. Foto: Dag Roland

Ser til nye markeder: – Helt avhengige av mediekunnskap

Knut Fjerdingstad jobber som pressekontakt og medieansvarlig hos Statkraft. Bedriften er heleid av den norske stat og hovedformålet er å forvalte Norges kraft- og energiressurser, med de satser også tungt i utlandet. I dag er selskapet Europas største produsent av fornybar energi og består av over 4600 ansatte. Knut tok initiativet til et samarbeid med mediefag på Høgskulen i Volda og det er første gang et ønske om samarbeid på medieutdanning har tatt form.

– Tradisjonelt har vi satt søkelys på ingeniører og økonomer hos oss, den senere tid også HR og IT. Men vi innser at vi er helt avhengig av flinke kommunikasjonsfolk også. Vi så at folk hadde lite bevissthet rundt hvem vi er og hva vi gjør. Dette ønsket vi å endre på og i fjor startet vi en omfattende kommunikasjonskampanje, 'Framtiden bestemmer', som pågår i to til tre år, sier Knut.

Framtiden bestemmer
Studentene får undervisning i 'Framtiden Bestemmer'-kampanjen til Statkraft. Foto: Karl A. Swanstrøm

Økt grad av internasjonalisering

Stine Rotnes er Statskraft kampanjerådgiver. Hun er veldig optimistisk på vegne av studentene på MMP, og spesielt de utenlandske. 

– Det at Statkraft nå er tungt involvert i utlandet og mange av studentenes lokale markeder gjør dette spennende og relevant for dem. Dette handler også i stor grad om kulturmøter og kjennskap til hvordan verden fungerer utenfor kontoret. 

Kollega Fjerdingstad er også opptatt av å snakke om økt grad av internasjonalisering både i utdanning og arbeidslivet,

– I Norge har vi jo litt lett for å bli navlebeskuende, og tro at vi liksom er navet i hele verden. Slik er det ikke! sier Knut og legger til, 

– Heldigvis har vi et par ting vi kan bidra med, blant annet kompetanse, ressurser og erfaring som vi har med fornybar energi. Dette er noe vi kan ta med oss til utlandet, for noen av studentene her er jo fra områder som knapt har sett en vindmølle. Dette er smått i endring, men det aller meste er i hovedsak basert på fossil energi i en eller annen form, sier han.

Sivert Aarflot-huset
MMP holder til i den nye mediebygningen Sivert Aarflot-huset. Foto: Karl A. Swanstrøm

– Skal ikkje påvirke, men medvirke

Knut er også tydelige på at de ikke kommer til Volda for å påvirke studentene, men for å medvirke sammen med dem. 

– Vi skal ikkje være misjonærer og fortelle andre hvordan de skal gjøre ting. Hovedbudskapet vårt er likevel at vi faktisk ikke kommer utenom fornybar energi skal verden nå klimamålene og unngå global oppvarming, slår han fast, og legger til,

 – For oss er det veldig interessant å ha kontakt med utdanningsmiljøene. Vi har et samarbeid med Klimahuset i Oslo. Her kan unge mennesker komme å forstå og lære om klima, energi og de tingene som påvirker. Her har studentene i Volda mulighet til å presentere prosjektene sine når de er ferdig, og i dette ligger det også penger i. 

Knut avslutter med å si at det å inkludere mediestudenter er noe som har blitt kjempegodt mottatt internt i Statkraft.

– Vi har tradisjonelt hatt veldig gode relasjoner med NTNU i Trondheim og Handelshøyskolen i Bergen. Forslaget om å få prosjektene i Volda med på Klimahuset er noe til og med ingeniørene våre syns er kjempebra!

Studenter på MMP er klare til praksis
Line, Eirik, Markus og Pearl er klare for å teste seg i arbeidslivet. Foto: Karl A. Swanstrøm

Studentene ser fram mot praksis

Line og Pearl fra henholdsvis Tyskland og Filipinene er godt fornøyd med at store selskaper kommer til Volda, og at kompetansen deres er etterspurt i samarbeidet.

- Jeg hadde ikke forventninger til en så omfattende praksis da jeg kom hit, forteller Line.

- Jeg trodde vi kanskje skulle lage en reklamefilm for et lokalt bakeri eller noe slikt, men det at et internasjonalt energiselskap skulle samarbeide med oss hadde jeg aldri drømt om! sier hun.

I Tyskland er jo fornybar energi et hett samtaleemne nå. Vi har lagt ned atomkraftverkene våre og satser kraftig på grønn energi, men vi ser jo nå at det kommer til å påvirke strømprisene negativt for mange, legger Line til.

Pearl er litt mer usikker på hvordan hun skal få utnyttet fremtidig kompetanse på hjemmebane. 
- Klima er jo naturligvis noe som påvirker Filipinene i stor grad, man ser jo at det har blitt varmere og tyfonene blir flere. Dessverre er det nesten ingen som prater om det hjemme. Den offentlige diskursen går på de områdene Filipinene er presset hardt på, for eksempel fattigdom, sier Pearl og avslutter:

- Jeg tror dessverre det er vanskelig å gjøre noe med det, selv om behovet er der.

Praksis på MMP.
Foto: Dag Roland

– Gull med realistiske caser

Studentene ser uansett fram mot det å jobbe sammen med en ekstern aktør. Eirik og Markus har god kjennskap til Statkraft fra før og er veldig fornøyd med at Høgskulen i Volda har et slikt samarbeid.

– Å få jobbe med realistiske og etterspurte oppgaver i praksis er gull verdt, konkluderer masterstudentene.

Del på