Med i nasjonal arbeidsgruppe

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

En ekstern eksamensgruppe, nedsatt av Kunnskapsdepartementet, skal bistå i arbeidet med å utrede et helhetlig system for eksamen og fagfornyelsen. Professor Siv Therese Måseidvåg Gamlem ved Institutt for pedagogikk ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning er med i gruppen.

Mandat til eksamensgruppa

Eksamensgruppa skal sammenstille kunnskapsgrunnlaget vi har om eksamen i dag og vurdere innspillene fra læreplangruppene og hvilken betydning fagfornyelsen og den teknologiske utviklingen bør ha for eksamensordningen og foreslå mulige/eventuelle endringer.

Eksamensgruppa kan foreslå nye eksamensformer, innenfor gitte rammer.

Les mer.

Siv Gamlem Måseidvåg
Siv Gamlem Måseidvåg.

Del på