Treng du nokon å snakke med ?

Studentrådgjevar og psykologhelsetenesta held fram med samtalar sjølv om kontora ikkje er fysisk opne. Dette vil frå no foregå via telefon, e-post og skype.

  • For dei som allereie går til samtale med psykolog, ta kontakt for å få avklart korleis samtalane vidare skal organiserast. Psykologtenesta er koordinert av psykologspesialist Vidar Myklebust. Treng du hjelp eller informasjon, ta kontakt med han på telefon: 996 36 923 eller e-post: vm@hivolda.no
  • Helsestasjon for studentar er no stengd


Sentralbordet ved Høgskulen i Volda vil i perioden 17.- 26.3.2020 vere ope mellom 09.00 – 15.45

Studentrådgjevar Eli Anne Løksa er tilgjengeleg mandag til fredag 08.00 – 15.30. Ta kontakt på telefon: 992 37 980 eller epost: eli@sivolda.no

Andre kontakttelefonar, som ikkje er organisert av Studentsamskipnaden, er:

Studentprest, Kristian Myklebust telefon: 905 95 410/Ingrid Finsådal telefon: 910 08 109

Studentombod, Kjersti Brevik Møller, telefon: 458 47 150

Studieveileder, Ingunn Elisabeth Teigen Blindheim, telefon: 70 07 52 90

Studenthumanist, Lone Ellingvåg Knutsen, telefon: 992 95 480 e-post: lone.knutsen@human.no

Studentparlamentet v/Trym Rimmen, e-post: studentparlamentet@hivolda.no

  • For tilsette: Dersom de ønskjer nokon å snakke med, har alle tilsette moglegheit for å få ein individuell støttesamtale med bedriftshelsetenesta. Dei kan også rådgi med omsyn til ergonomi. De kan ta direkte kontakt med Stamina Helse per e-post eller telefon for å avtale tid, bhtsunnmore@staminagroup.no, eller tlf: 70 04 92 50