Korona - status og råd til studentar og tilsette


For informasjon om Covid-19-testing og vaksinering i Volda, sjå Volda kommune sine heimesider. 

Sentralbordet (tlf.:70 07 50 00) vil vere ope mellom 08.00 – 15.00