Korona - status og råd til studentar og tilsette

Her finn du informasjon om Korona-tiltak og kontaktinformasjon til både nasjonale og regionale hjelpeinstansar. Vi oppmodar studentar og tilsette om å følgje nøye med på informasjon frå høgskulen, helsestyresmaktene og andre offisielle kjelder.

Sentralbordet (tlf.:70 07 50 00) vil vere ope mellom 08.00 – 15.00