Korona - status og råd til studentar og tilsette

Her finn du informasjon om Korona-tiltak og kontaktinformasjon til både nasjonale og regionale hjelpeinstansar. Vi oppmodar studentar og tilsette om å følgje nøye med på informasjon frå høgskulen, helsestyresmaktene og andre offisielle kjelder.


Nytt 4. januar 2021: Etter pålegg frå Kunnskapsdepartementet vert all undervising digital fram til 19. januar – det blir altså ikkje vanleg undervisning på høgskulen. Eventuell praksis som var planlagt denne perioden vil, så langt som råd, gå som normalt. Høgskuleområdet med alle tenester er ope som normalt. Føremålet med dette nasjonale tiltaket er å minke presset på offentlege kommunikasjonar og studentar som kan utsette tilbakereisa til Volda vert oppmoda om å gjere det.  

For tilsette som har vore på juleferie og studentar som allereie er attende i Volda, syner vi til dei generelle råda frå Volda kommune. 

 

Sentralbordet (tlf.:70 07 50 00) vil vere ope mellom 08.00 – 15.00