Korona - status og råd til studentar og tilsette

For informasjon om Covid-19-testing og vaksinering i Volda, sjå Volda kommune sine heimesider. 

Merk at kommuna legg til rette for deg som har problem med transport til teststasjon i Hovdebygda! 

Siste nytt, november: Eksamen som planlagt i Volda - slik gjer du ved sjukdom

Sentralbordet (tlf.:70 07 50 00) vil vere ope mellom 08.00 – 15.00