Korona - status og råd til studentar og tilsette

Her finn du informasjon om Korona-tiltak og kontaktinformasjon til både nasjonale og regionale hjelpeinstansar. Vi oppmodar studentar og tilsette om å følgje nøye med på informasjon frå høgskulen, helsestyresmaktene og andre offisielle kjelder.

Oppdatert 3/3-21: Som hovudregel skal samlingar på samlingsbaserte studium skje digitalt ut vårsemesteret 2021. Studentar vil få informasjon om dette i eige canvasrom
Oppdatert 19/2-21: Sjå Volda kommune sine råd for vinterferien 
Oppdatert 17/2-21: Teststasjon på Volda ungdomsskule framover  

Sentralbordet (tlf.:70 07 50 00) vil vere ope mellom 08.00 – 15.00