Korona - status og råd til studentar og tilsette

Her finn du informasjon om Korona-tiltak og kontaktinformasjon til både nasjonale og regionale hjelpeinstansar. Vi oppmodar studentar og tilsette om å følgje nøye med på informasjon frå høgskulen, helsestyresmaktene og andre offisielle kjelder

SISTE ENDRINGAR:

Oppdatert 25.03.20: Regjeringa har vedteke at høgskular og universitet framleis skal vere stengt. I første omgang fram til over påske, til og med 13. april.

Oppdatert 19.03.20Høgskulen har vedtatt ei mellombels forskrift om studium og eksamen. Forskrifta gjev fagmiljøa moglegheit til å tilpasse undervisning og eksamensform og sikrar studentane sine rettar med tanke på situasjonen vi no er i. Les meir under "Undervisning, frammøte, fråver og eksamen".

Oppdatert 17.03.20: Kriseleiinga på HVO har bestemt at alle eksamenar som krev fysisk frammøte (til dømes skriftleg skuleeksamen, munnleg eksamen) skal endrast til alternative digitale eksamensformer. Oversikt over desse alternative eksamensformer og eventuelt justering av tidspunkt vil vere på plass 30. mars.
Les meir under "Undervisning, frammøte, fråver og eksamen"

Sentralbordet (tlf.:70 07 50 00) vil i perioden 17.- 26.3.2020 vere ope mellom 09.00 – 15.45