Studentprest

Studentpresten er ein del av samtaletilbodet ved Høgskulen i Volda. Men kva kan ein snakke med ein studentprest om?

Til studentpresten kan du komme med heile livet ditt. Det er rom for å snakke om alle slags tema, og det er rom for å leite etter ord for korleis du har det. Ingenting er for stort eller lite til å ta med inn i samtalen. 


Studentpresten tilbyr samtale til alle uansett tro og livssyn. Studentpresten har teieplikt, og tenesta er gratis. 

Her er døme på kva du kan snakke med ein studentprest om: 

-    Identitet og det å finne seg sjølv 
-    Einsemd
-    Relasjonar, familie, vener og kjærleik
-    Tunge periodar og vanskelege tema 
-    Motivasjon og studiekvardag 
-    Meining, livssyn og tru
-    Du har det vondt, men ikkje ord


Studentprestetenesta er eit supplement til det eksisterande rådgjevingstilbodet ved  Høgskulen i Volda/Studentsamskipnaden i Volda, regi av Den norske kyrkja.

Det er Ruth Eva Sollie, prest i Den norske kyrkja i Ørsta, som er studentprest ved Høgskulen. 

Du finn henne på Berte Kanutte-huset, mellom lokala til studentparlamentet og biblioteket. Ta kontakt for å gjere avtale om individuelle samtaler som blir gjort i eige samtalerom. 

E-post: studentprest@hivolda.no
Sosiale medium: Facebook, Instagram
Telefon: 98059751