Stor satsing på idrett og friluftsliv

Tekst: Webmaster Volda

- Oppdatert

Årsstudium i idrett og friluftsliv kan takast på grunnivå eller som fordjupingsstudium. Friluftsliv tek sikte på å gi studentane erfaringar og kjennskap til friluftsliv med den ville og vakre sunnmørsnaturen som ramme. For den som er glad i fysisk aktivitet og ønskjer å utvide kompetansen innanfor fagområdet, er eit studium i idrett tingen med høve til spesialisering i ski. Ski på fordjupingsnivå gir kompetanse som trenar 1 og 2 i alpint og telemark, og er innanfor utdanningsstigen til Norges Skiforbund.
– I dag har vi utstyrt testlab med tredemølle og utstyr for testing av maksimalt oksygenopptak. Vi ønskjer å utvide med ei kraftplattform. Det er viktig å ha gode tilbod lett tilgjengelege, også for bachelorstudentane våre, som skal skrive oppgåve om konkrete prosjekt, fortel Innselset.

Studentar på idrett og friluftsliv treng gode fasilitetar og kan nytte til dømes styrkerommet på høgskulen på fritida.

574a5b1e81f311e56d860a8b5f74a07854e8d5ca
Handballturnering som ein del av undervisninga for idrettsstudentar (Foto: Seksjon for idrett og friluftsliv).


da03509a4fa505c5ca75c1ce6922a9365d878e2d
Friluftslivstudentar på tur til Standal på vinterføre i strålande solskinn (Foto: Seksjon for idrett og friluftsliv).

Viktig satsing på helse
Som student får du erfaring og innsikt i idretts- og friluftsaktivitetar, eigenutvikling og forståing av fordelen med ein aktiv livsstil. Helseperspektivet står sentralt i både idrett og friluftsliv.
– Helse er viktig både for idrett og friluftsliv. Ein treng kunnskap om korleis ein skal førebyggje overvekt, diabetes og liknande livsstilssjukdommar, og derfor er kompetanse om aktivitet for betre helse viktig. Helse er eit viktig fokus- og satsingsområde nasjonalt, seier Innselset.

Høve til sertifiseringar
Studiestaden Volda ligg omkransa av bratte fjell og djupe dalar. Studentane vil få ferdigheiter innanfor område som segling, bre, snøskred, padling, kameratreding, førstehjelp, vinterfriluftsliv og vår-skiturar. Nytt av året er årsstudium på grunnivå med praktisk aktivitet og utvikling av eigenferdigheit.
– Dette er eit godt alternativ for deg som vil lære meir om klatring (i klatrefelt og innandørs) og ferdsel i alpine fjell (Sunnmørsalpane). I samband med studiet er det høve til sertifisering på ulike felt, mellom anna båtførarprøve, "Brattkort" og NF skredkurs, fortel  tinderettleiar og høgskulelektor Ola Einang.

Som tidlegare kan ein òg ta friluftsliv som fordjupingsstudium på deltid og med samlingsbasert organisering. Her har ein tilbod om utvida skredkurs og tur til Svalbard eller Davos. Studiet vert avslutta med segltokt på kysten.

Årsstudium i idrett eller friluftsliv på grunnivå og fordjupingsnivå kan nyttast i oppbygging av  bachelorgrad.

Les meir om Idrett og friluftsliv i studiekatalogen eller på sidene til Seksjon for idrett og friluftsliv.

Del på