Sjå styremøtet direkte

Tekst: Tor Mikalsen

- Oppdatert

Vi strøymer styremøtet torsdag 13. september. Saker som skal handsamast er mellom anna forskingsmelding 2017, ekstern kartlegging av studieportefølja og framlegging av rapport om opptak haust 2018.


Her kan du sjå heile saklista styret skal gjennom og lese styrepapira.

Del på