Offentleggjering utsett

Tekst: Terese Balsnes

- Oppdatert

Kven som skal byggje det nye mediehuset ved Høgskulen i Volda skulle etter planen gjerast kjent måndag 19. november. To av fire tilbydarar vart i førre veke avvist frå konkurransen, då dei ikkje heldt seg innanfor kostnadstaket som var satt i konkurransen. Statsbygg har no fått inn ei klage frå ein av dei avviste tilbydarane, og prosessen er utsett til klaga er behandla. 
 

Del på