Norsk-russisk samarbeid

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

Sammen med flere partneruniversiteter i Russland bidrar Høgskulen i Volda til en nettbasert manual for undervisning i menneskerettigheter som blir lansert i disse dager. Manualen er publisert på russisk og på engelsk, og er et verktøy for opplæring av journalister verden over.

Finnes det grenser for ytringsfriheten? Hvordan kan ord og bilder skape konflikt? Bidrar journalistikken fordommer og stereotypier? Hvordan bør media håndtere radikalisering og ekstremisme, kjønnsdiskriminering og homofobi? Hvordan kan journalister bruke de internasjonale menneskerettighetene i sitt arbeid? Slike spørsmål blir drøftet i til sammen 11 undervisningsøkter, der deltakende og aktivitetsbaserte undervisningsformer blir tatt i bruk.

Det er Menneskerettighetsakademiet i Oslo som har hatt ideen til manualen og som har stått for den praktiske utformingen. Fra Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda har Svein Brurås og Jan Ytrehorn vært med i planleggingen, og Brurås har også skrevet to av sesjonene. Fra norsk side har Høgskolen i Oslo og Akershus også bidratt til manualen.

Se nettsida med manualen her.

 

For oss er dette en utvidelse av det samarbeidet vi har med flere russiske universiteter

Professor Svein Brurås

– Vi har i flere år tatt imot russiske studenter her i Volda; vi har hatt studieturer til Russland med våre egne studenter, vi har produsert journalistikk sammen med russerne, og vi har bidratt på workshops og seminarer på universitetene i St. Petersburg, i Nizhny Novgorod og i Kaliningrad. I en tid da internasjonale politiske forhold ser ut til å bli kaldere og mistenksomheten mellom nasjoner øker, er det viktig at akademiske institusjoner holder kontakt og deler erfaringer og synspunkter, sier Brurås.

Del på