Flott om AnimationVolda

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

Nancy Denney-Phelps er en animasjonsjournalist, historiker og musikkprodusent. Hun har skrevet om animasjonsfilm og festivaler fra hele verden over mange år. På bloggen hennes på Animation World Network har hun publisert en fin presentasjon av siste AnimationVolda.

Nancys artikler har også vært publisert i CARTOON og ANIMATOON. Hun er også korrespondent for ASIFA, San Francisco, og er medlem av ASIFA International Board of Directors. Nancy har vær medlem av et utall juryer på internasjonale filmfestivaler, kurert kortfilmprogrammer og holdt foredrag om forskjellige sider av animasjon, spesielt viktigheten av musikk i animasjon.

Les rapporten hennes fra AnimationVolda på Animation World Network.

Del på