Etter- og vidareutdanning

  • Thumbnail

    Ny vidareutdanning i barnevern

    Publisert

    Over er arbeidsgruppa som har jobba med å utvikle studietilbodet. Frå venstre: Inger Kristin Heggdalsvik, Tone Jørgensen (HVL), Kåre Heggen (Høgskulen i Volda), Hege Sundt og Per Arne Rød (HVL).