Samarbeidsdriven samfunnsplanlegging

Vidareutdanning (bachelornivå)

Emnet  gir innføring i planlegging etter plan- og bygningslova (offentleg planlegging) på kommunalt og regionalt nivå, og i sentrale planteoretiske modellar. 

Emnet inngår i Årsstudium i samfunnskunnskap og Bachelor i samfunnsutvikling ved Høgskulen i Volda, og vil bli godskrive i desse studia, om du ønskjer å studere vidare.   

Les meir om emnet her.

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Arbeidsmåtar i emnet vil variere mellom førelesingar, studentseminar og ekskursjon. Detaljar vil gå fram av semesterplanen.   

Aktuelle yrke og vidare studium

Emnet inngår i Årsstudium i samfunnskunnskap og Bachelor i samfunnsutvikling ved Høgskulen i Volda, og vil bli godskrive i desse studia, om du ønskjer å studere vidare.

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt