Politikk, makt og juss

Vidareutdanning (bachelornivå)

Studiet gir deg ei innføring i stats- og kommunalkunnskap​ og i sentrale juridiske spørsmål i offentleg rett​.   

Undervisninga er organisert i følgjande tema:  

 • Demokrati og demokratisering   
 • Politisk utvikling   
 • Forhold mellom stat og kommune​   
 • Kommunal organisering​   
 • Forvaltningsrett​  

Studiet inngår i Årsstudium i samfunnskunnskap og Bachelor i samfunnsutvikling. Du vil få emnet godskrive om du ønskjer å studere vidare ved desse utdanningane.

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 10 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Arbeidsmåtar i emnet vil variere mellom førelesingar, diskusjon, oppgåveløysing, studentseminar og individuelt arbeid. Detaljar vil gå fram i semesterplanen.   

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet inngår i Årsstudium i samfunnskunnskap og Bachelor i samfunnsutvikling. Du vil få emnet godskrive om du ønskjer å studere vidare ved desse utdanningane.

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 10 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

Løpande opptak

Søknadskode : 3440

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt