Vidareutdanning (bachelornivå)

Naturfag 1 for 5. - 10. årstrinn - videreutdanning for lærere

Deltid, Heiltid, Nettstudium, Samlingar

Praktisk informasjon

All teoretisk undervisning i naturfag foregår via internett (Adobe Connect) i høstsemesteret 2018.

Undervisningsstad

Undervisningen i Naturfag 1 (5.-10. årstrinn) - fysikk/kjemi (emnene GL5-10NF1A og NF101U) starter onsdag 15. august kl. 10:45.

For studenter som skal ta hele Naturfag 1 (30 stp) om høsten: Undervisningen i Naturfag 1 (5.-10. årstrinn) - biologi/geofag (emnene GL5-10NF1B og NF102U) starter fredag 17. august kl. 9:15.

Studenter som ikke har vært innlogget i Uninett-systemet tidligere må gjøre følgende:

For å få tilgang til undervisningsområdet i Adobe Connect må du først logge på via Feide med det brukernavnet og passordet som du har fått av HVO. For at vi skal få tid til å ordne med tilganger, etc. må de som skal følge nettundervisningen i naturfag gjøre dette senest en uke før oppstart.

 • Skriv connect.uninett.no (og ikke noe annet) direkte i adressefeltet i nettleseren.
 • Nå kommer det opp en side som vil vite tilhørighet (institusjon).
 • Let opp Høgskulen i Volda i nedtrekkslisten og velg så «fortsett».
 • Her får da en side hvor du logger på med brukernavn (som er alt før alfakrøll @ i ens HVO e-postadresse) og passord.
 • Du kommer så til en side med tittel «Uninett eCampus».
 • Når dette er gjort er det bare å lukke nettleseren. Du er nå registrert i databasen til Uninett.
 • Lærerne vil finne alle som har fullført denne prosedyren i Uninett sin database og gi dem tilgang til området i Adobe Connect hvor undervisningen skal finne sted. Det er to ulike områder for naturfag, ett for fysikk/kjemi og ett for biologi/geofag.
 • Lenke (url) til disse to områdene blir sendt til hver enkelt student sin HVO e-postadresse senest mandag 13. august.

Studenter som tidligere har vært innlogget i Uninett-systemet finnes allerede i databasen og behøver ikke gjennomføre disse punktene.

Annan informasjon

Undervisningsplanen for Naturfag 1 (5.-10. årstrinn) - fysikk/kjemi finnes HER

url til undervisningsområdet i Adobe Connect:

Naturfag – fysikk & kjemi. GLU/KFK/videreutdanning.

https://connect.uninett.no/hvo-fysikk-kjemi/

 

For studenter som skal ta hele Naturfag 1 (30 stp) om høsten:

Undervisningsplanen for Naturfag 1 (5.-10. årstrinn) - biologi/geofag finnes HER

url til undervisningsområdet i Adobe Connect:

Naturfag – biologi & geofag. GLU/KFK/videreutdanning.

https://connect.uninett.no/hvo-biologi-geofag/
 

Skolefaget naturfag omfatter naturvitenskaplige fagområder som har enorm betydning for det globale samfunnet. De er basis for den teknologiske utviklingen, og er grunnleggende for forsøkene på å forstå verden vi lever i. Studieprogrammet gir kunnskap som kvalifiserer til å undervise på barnetrinnet i grunnskolen, og er et tilbud til lærere som alt er i arbeid og som ønsker videreutdanning i naturfag.

Stengt for søking

Søknadskode : 4154

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust

Studieinnhald

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg et solid faglig og fagdidaktisk grunnlag for å kunne planlegge, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosesser i naturfag for elever på 5.–10. årstrinn. Studenten skal tilegne seg kompetanse til å undervise naturfag i dagens skole, samt kunne bidra til å utvikle fremtidens naturfagundervisning ved egen skole. Studiet inneholder ikke organisert praksis, men det er en forutsetning at studenten knytter studiet til egen arbeidssituasjon. Arbeidskrav vil bli gitt i tilknytning til egen undervisning eller observasjon av andre sin undervisning i grunnskolen.

Studiet kan påbygges med Naturfag 2 for 5.-10. årstrinn, da som årsstudium naturfag 1 + 2.

Opptakskrav

Lærerutdanning.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Hoveddelen av teoriundervisningen foregår via internett. Det er obligatorisk fremmøte til all praktisk undervisning, som består av to samlinger á 2-3 dager per semester. Studiet inneholder skriftlige arbeidskrav, og sluttvurderinger gjennomføres i form av skriftlig eksamen.

Aktuelle yrke og vidare studium

Det er stort behov for lærere med naturfagkompetanse på alle trinn i grunnskolen, og lærere med naturfag i fagkretsen er derfor etterspurte i arbeidsmarkedet.

Kontakt

Øyvind A. Schnell

Tlf.: 70075475

E-post: oyvindsc@hivolda.no

Studieplan

Naturfag 1 (5-10)

Studieprogram: 
Naturfag 1 (5-10)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering: 
Heiltid
Deltid
Opptakskrav: 

Fullført lærerutdanning.

Om studiet: 

Studiet er et videreutdanningstilbud til lærere som har lite eller ikke noe naturfag i sin tidligere utdanning. Innholdet i studiet tilsvarer Naturfag 1 i grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. årstrinn. Gjennom studiet skal studenten tilegne seg et faglig og fagdidaktisk grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ulike læreprosesser i naturfag. Studenten skal tilegne seg kompetanse til å undervise naturfag i dagens skole, samt kunne bidra til å utvikle og forme framtidens naturfag ved egen skole.

Det vil være mulig å ta kun NF101U (fysikk/kjemi 1) i høstsemesteret og deretter kun NF103U (fysikk/kjemi 2) i det påfølgende vårsemesteret. NF103U kan da tas alene om arbeidskravene for NF101U er godkjente. For å oppnå godkjent naturfagutdanning (30 studiepoeng) for undervisning i grunnskolen kreves det at også emnet NF102U (biologi/geofag 1) er bestått i tillegg til NF101U. For å oppnå godkjent naturfagutdanning (60 studiepoeng) for undervisning i grunnskolen kreves i tillegg også emnet NF104U (biologi/geofag 2) er bestått i tillegg til emnene NF101U, NF102U og NF103U.

Læringsutbytte: 

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgende læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar: 

Studenten

 • skal ha gode kunnskaper på fagområdene biologi, fysikk, geofag og kjemi, tilstrekkelig for å kunne undervise på 5.-10. årstrinn i grunnskolen
 • skal ha kunnskap i naturfagdidaktiske tema som er relevante for fagstoffet og undervisninga i skolen
 • skal ha kjennskap til naturfagdidaktisk forsking som er relevant både for utvikling av egen undervisningskunnskap og for elevers læring
Ferdigheiter: 

Studenten

 • skal kunne planlegge, gjennomføre og vurdere naturfagundervisning for elever på 5.-10. årstrinn
 • skal ha gode praktiske ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon i faget, og kompetanse til å fremme slike ferdigheter hos elevene
 • skal kunne bruke kunnskap i naturfagdidaktiske tema samt naturfagdidaktisk forsking for å utvikle egen undervisning i faget
Generell kompetanse: 

Studenten

 • skal øve opp evnen til kritisk tenking på områder i samfunnet der naturvitenskap er relevant
 • skal øve opp evnen til refleksjon angående elever sitt forhold til naturfag og naturvitenskap i og utenfor skolen
 • skal vise evne til å samarbeide med andre om å gjennomføre, og utvikle, naturfagundervisning
Organisering og arbeidsmåtar: 

Studiet er satt sammen av de to emnene NF101U (høst) og NF102U (høst eller vår), hvert på 15 studiepoeng. Hoveddelen av teoriundervisningen foregår via internett. Det er obligatorisk fremmøte til all praktisk undervisning, som består av to samlinger pr. semester á 3 dager, se Forskrift om studium og eksamen § 4-6. Studiet inneholder skriftlige arbeidskrav, og sluttvurderinger gjennomføres i form av skriftlig eksamen.

Navn: 
Naturfag 1 (5-10)
Emne2018 Haust2019 Vår
NF102U kan tas enten høst eller vår
1515
 
15
 
1515
Krav til utstyr eller ferdigheiter: 

Ingen

Krav om skikkavurdering og autorisasjon: 

Ingen

Praksis: 

Studiet inneholder ikke organisert praksis, men det er en forutsetter at studenten ser studiet i sammenheng med egen arbeidssituasjon. Arbeidskrav vil bli knyttet til egen undervisning eller observasjon av andre sin undervisning i grunnskolen.

Internasjonalisering: 

Ingen

Kostnader: 

Ingen

Anna: 
Studiet kan gjennomføres på ett (heltid) eller to (deltid) semester.
Undervisningen blir ikke satt i gang dersom færre enn 5 studenter melder seg til emnene som inngår i studieplanen.
Evaluering og kvalitetssikring : 

Emnet blir evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem.

Ansvarleg: 
Førsteamanuensis Øyvind A. Schnell, tlf. 7007 5475, e-post: oyvindsc@hivolda.no