PPU og musikk

Musikkfagleg innføring 1

Innføringsemne Vidareutdanning (bachelornivå)

Studiet gir ei praktisk-teoretisk innføring i musikkfaget med fokus på grunnleggande kunnskapar og ferdigheiter innan musikkfaglege disiplinar, inkludert bruk av musikkteknologi og digitale arbeidsmåtar.

Det blir fokusert på følgande hovudområde: praktisk musikkteori og arrangering, høyrelære og musikk i historisk kontekst. Eit kurs i folkemusikk inngår i emnet. 

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Arbeidsmåtane vil veksle mellom førelesingar, praktisk skapande arbeid, arbeid i grupper og individuelt.

Det vert nytta både klasserom, nettundervisning og varierte læringsformer som prosjekt- og seminararbeid, omvendt undervisning, samspel, og gruppediskusjonar. Studenten får innsikt i relevante arbeidsoppgåver retta mot ulike kulturfelt, gjennom uformelle praksisavtalar, eksursjonar og eksterne forelesingar. 

Aktuelle yrke og vidare studium

Du får innsikt i relevante arbeidsoppgåver retta mot ulike kulturfelt, gjennom uformelle praksisavtalar, eksursjonar og eksterne forelesingar. 

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

Løpande opptak

Søknadskode : 4257

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt