Fysisk trener i utholdenhet

Etter studiet skal studenten stå trygt og kompetent i den praktiske rollen som Endurance Trainer, der studenten har kompetanse til å utvikle treningsprogrammer for å forbedre utholdenhetspretsasjonen innen ulike idretter/treningsformer for mosjonister på ulike nivåer, utøvere på junior- og seniornivå.

Kr. 20.900,- + semesteravgift.

Studieavgiften skal betales til AFPT. Studieavgiften gir ikke grunnlag for støtte gjennom Lånekassen, men studenter kan søke Lånekassen om lån og stipend for ordinær støtte.

Les meir her

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust vår
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

 • Studieplan

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet har både teoretisk og praktisk tilnærming til fagområda.

Studiet er basert på tradisjonelle undervisningsformer som forelesninger, diskusjoner og gruppeoppgaver, samt nettleksjoner. Det gjennomføres praktiske økter med fokus på: praktisk arbeid med fokus på innlæring av fysisk og fysiologisk testing, i tillegg til idrettsteknisk videoanalyse.

Studiet består av 3 moduler à 22 timer, organisert i helgesamlinger (fredag-søndag) eller enkeltstående dagssamlinger.

Studieplan

Fysisk trener i utholdenhet, oppstart vår

Studieprogram: 
Fysisk trener i utholdenhet
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2023
Studieplassar: 
40
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Etter studiet skal studenten stå trygt og kompetent i den praktiske rollen som utholdenhetstrener, der studenten har kompetanse til å utvikle treningsprogrammer for å forbedre utholdenhetspretsasjonen innen ulike idretter/treningsformer for mosjonister på ulike nivåer, utøvere på junior- og seniornivå. Studenten kjenner godt til mekanismer bak økt prestasjonsevne, ulike treningsmetoder og tolkning av testresultater. Individuelle idretter som vil bli omhandlet er både idretter/treningsformer som er basert på utholdenhet og er i samsvar med markedets etterspørsel.  Dette er bevegelsesformer som løp, langrenn, sykling, og svømming, og også konkurranseformer som triatlon, duathlon, OCR(Obstacle Course Races) og CrossFit. Kurset omfatter kunnskap om arbeidskrav i disse idrettene og hvilke fysiologiske faktorer som begrenser arbeidskapasitet i forhold til arbeidskravene. Studentene får kunnskap om hvordan disse faktorene kan påvirkes ved trening og hvordan den fysiske treningen kan implementeres i årsplaner til en treningsgruppe og enkeltindivider. I tillegg gjennomgås de viktigste idrettsskader i de aktuelle bevegelsesformene og hvordan disse kan forebygges gjennom hensiktsmessige treningsopplegg og overvåkning av treningsbelastning.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram 

Kunnskapar

Studenten

 • Har kunnskap om sammenhengen mellom kroppens fysikk, fysiologi og prestasjonsevne, samt forståelse for sammenhengen mellom omgivelser og prestasjonsevne
 • Har kunnskap om fysiologiske adaptasjoner til fysisk trening og kan forklare hvordan dette påvirker fysisk prestasjonsevne, herunder kunnskap om hva som støttes av vitenskapelige studier og hva som per nå er uvisst
 • Har kunnskap om fysiologiske forutsetninger som begrenser arbeidskapasiteten i disse idrettene, samt forståelse for arbeidskrav i idrettene som omhandles.  
 • Har kunnskap om løp i et biomekanisk perspektiv, herunder hvordan fysisk prestasjon kan påvirkes
 • Har kunnskap om de viktigste restitusjonsprosessene etter trening og konkurranse, samt hvordan disse prosessene kan påvirkes gjennom ernæring og andre restitusjonstiltak
 • Har kunnskap om hvordan treningsbelastning fra ulike aktiviteter gjensidig påvirker hverandre og hvordan man kan overvåke treningsbelastning
 • Har kunnskap om praksisen og vitenskapelig evidens rundt konkurransetiming og formtopping.
 • Har kunnskap om de viktigste idrettsskadene i idretten som omhandles og kjenne til hvordan disse skadene kan forebygges
 • Har kunnskap om hvordan kosthold og forskjellige næringsstoffer påvirker prestasjon.
 • Har kunnskap om ulike risikofaktorer ved testing av personer med ulike sykdommer og tilstander
Ferdigheiter

Studenten

 • Kan måle prestasjonsevne på en presis og valid måte, samt forklare kroppens reaksjoner på en treningsøkt. Herunder kunne gjennomføre VO2 maks test, laktatprofiltest ved løp og sykkel, samt Åstrand-test m.fl.
 • Kan veilede ulike grupper på ulike nivåer i effektiv trening og optimalisering av teknikk for å øke fysisk prestasjonsevne.
 • Kan bruke testresultater som grunnlag for å optimalisere trening for videre økning av prestasjonsevnen
 • Kan reflektere og være kritisk til egne og andres testresultater og analyser av bevegelse.
 • Kan forklare og praktisere aktuelle metoder og teknikker innen styrke- og utholdenhetstrening som benyttes praktisk på treningsfeltet
 • Kan sette opp en treningsplan i utholdenhet som gir fremgang og er tilpasset til kundens fysiske form og målsetning
 • Kan gjennomføre grunnleggende biomekanisk analyse av løp  
 • Kan gjøre vurderinger av kunder med ulike sykdommer og vurdere om disse kan og bør gjennomføre ulike tester
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
Generell kompetanse

Studenten

 • Kan planlegge og lage individuelt tilpassede treningsplaner (års,-periode og øktplaner) basert på forskningsbasert kunnskap innen utholdenhet og fysisk prestasjonsevne.
 • Kan gjennomføre fysiske og fysiologiske tester, samt tolke resultatene. 
 • Kan gjennomføre målrettet treningsplanlegging, samt bistå grupper eller enkeltindivider i praktisk tilrettelegging og gjennomføring av treningen.
 • Kan erkjenne begrensningen av egen kunnskap og verdien av et tverrfaglig samarbeid
 • Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger samt kjenne til nytenking og innovasjonsprosesser på fagområdet
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet har både teoretisk og praktisk tilnærming til fagområda.

Studiet er basert på tradisjonelle undervisningsformer som forelesninger, diskusjoner og gruppeoppgaver, samt nettleksjoner. Det gjennomføres praktiske økter med fokus på: praktisk arbeid med fokus på innlæring av fysisk og fysiologisk testing, i tillegg til idrettsteknisk videoanalyse.

Studiet består av 3 moduler à 22 timer, organisert i helgesamlinger (fredag-søndag) eller enkeltstående dagssamlinger.

Navn: 
Fysisk trener i utholdenhet, oppstart vår
Emne2023 Vår
15
Kostnader

Studieavgift på kr. 20.900,- + semesteravgift.

Studieavgiften skal betales til AFPT. Studieavgiften gir ikke grunnlag for støtte gjennom Lånekassen, men studenter kan søke Lånekassen om lån og stipend for ordinær støtte. 

Ansvarleg
Arve Haugland
 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust vår
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

 • Studieplan
Løpande opptak

Søknadskode : 3017

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt