Regelverk

På denne sida finn du ei oversikt over lover, forskrifter, retningsliner og andre dokument som er aktuelle for tilsette og studentar ved Høgskulen i Volda. Regelverket er knytt til Kvalitetssystemet, som du finn ved å trykke på knappen under. 

1. Lover og forskrifter

2. Opptak og overflytting

3. Studiar

4. Eksamen

5. Skikkavurdering

6. Kvalitetssystem og retningsliner for tilsette

7. Rammeplanar, forskrifter og retningsliner for studieprogram

8. Eldre regelverk

 
 

1. Lover og forskrifter

 

2. Opptak og overflytting

 

3. Studiar

 

4. Eksamen

 

5. Skikkavurdering

 

6. Kvalitetssystem og retningsliner for tilsette

 

7. Rammeplanar, forskrifter og retningsliner for studieprogram

 

 

 

 

Finn du ikkje informasjonen du treng?

Kontakt Studentsørvis:
 70 07 50 18 | studentsorvis@hivolda.no 
eller kom innom i opningstida: måndag-fredag kl. 08.00-15.00

Du finn oss i 1. etasje i Berte Kanutte-huset