Regelverk

VIKTIGE LOVER OG FORSKRIFTER VED HØGSKULEN I VOLDA

RETNINGSLINER FOR STUDENTAR 

RETNINGSLINJER FOR STRØYMING OG OPPTAK AV DIGITAL UNDERVISNING

RETNINGSLINER FOR OPPTAK

RETNINGSLINER FOR STUDIELØP

RETNINGSLINER FOR EKSAMEN

RETNINGSLINER FOR TILSETTE

ANDRE NYTTIGE LOVER OG FORSKRIFTER

Rammeplanar

Anna regelverk

Andre dokument

 

Finn du ikkje informasjonen du treng?

Kontakt Studentsørvis:
 70 07 50 18 | studentsorvis@hivolda.no 
eller kom innom i opningstida: måndag-fredag kl. 08.00-15.00

Du finn oss i 1. etasje i Berte Kanutte-huset