Regelverk

VIKTIGE LOVER, FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER FOR STUDENTAR VED HØGSKULEN I VOLDA

ANDRE NYTTIGE LOVER OG FORSKRIFTER

Retningslinjer 

Rammeplanar

Anna regelverk

Andre dokument

 

Finn du ikkje informasjonen du treng?

Kontakt Studentsørvis:
 70 07 50 18 | studentsorvis@hivolda.no 
eller kom innom i opningstida: 
- måndag kl. 9.30 - 15.45 
- tysdag - fredag kl. 9.00 - 15.45

Du finn oss i 1. etasje i Berte Kanutte-huset