Praktisk talt er alt mulig

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

Svend Aspaas opplevde «en helt ny verden» gjennom praksisperioden sin i Silicon Valley. Det er en av mange muligheter studenter i Volda kan ta for å få viktig arbeidserfaring.

– Da jeg har fått lov til å jobbe med verdens aller beste innen teknologi og kommunikasjon i kombinasjon med utenlandserfaring, er det en sentral del av utdannelsen min som utruster meg til å bli morgendagens kommunikatør, mener Aspaas. Han var ferdig med bachelorgraden i PR, kommunikasjon og media våren 2019 og tilbrakte store deler av det siste semesteret i hovedsetet for medier og teknologi i verden – Silicon Valley. Der hvor Facebook, Apple, Google, Netflix og mange andre av de største medie- og teknologibedriftene i verden har sine hovedkontor. Aspaas er i ekstern praksis som student. Men på jobb for Innovasjon Norge som en hvilken som helst annen ansatt.

Ulik praksis

Slik kan deler av studiehverdagen for en Volda-student være. Alle reiser naturlig nok ikke til USA for å få nyttig arbeidserfaring gjennom studietida, men Høgskulen i Volda har alltid lagt vekt på at studiene skal være praksisnære. Grunnskolelærerstudentene tar over og styrer en hel barne- eller ungdomsskole skole ei uke, sosionomer reiser til Tanzania for å utøve sitt framtidige yrke og idrett og kroppsøving-studenter er skiinstruktører for barn og unge med ulike utfordringer på Bjorli. Lista kan gjøres veldig lang – hensikten er at studenter som kommer fra Volda skal være rusta til å gå rett inn i jobb når de er uteksaminert.
Det er også målet førstelektor Tormod Utne jobber etter når han utdanner framtidas journalister. I det siste semesteret blir studentene utplassert i attraktive praksisplasser i ulike mediebedrifter. Her går de inn i en redaksjon og arbeider som journalister i ti uker. – De reiser til redaksjoner over hele landet, men de aller fleste drar til rikspressen og jobber for VG, Dagbladet, NRK, TV 2, Aftenposten og P4, forteller Utne. 

Jobbnært som mulig

Disse mediehusene tar inn praksisstudenter fra Volda år etter år, slik har det vært lenge. – Alle redaksjoner som hadde studenter fra oss forrige år, ville ha i år også, fortsetter Utne. Han og kollegaene forsøker å lage de interne praksisene ved Høgskulen i Volda så lik arbeidslivet som mulig, og studentene lager saker for et reelt publikum. Det er heller ikke tilfeldig at den eksterne praksisen i mediebedrifter er lagt til det siste semesteret av bachelorutdanninga. – Om de ikke allerede har fått fast jobb, får de ofte sommerjobber eller vikariater hos den praksisbedriften de har vært. Suksessfaktoren er at studentene våre skal være «svømmedyktige» før det siste halvåret, slik at de kan gjøre en god jobb i ekstern praksis for så forhåpentligvis å gå ut i jobb etterpå, forklarer førstelektoren.

Inspirerende

Utne har også hatt en viktig finger med i spillet for å få til praksismuligheten i Silicon Valley, hvor Innovasjon Norge er den viktigste samarbeidspartneren. Opplegget er nå er inne i sitt andre år. Svend Aspaas er den tredje som har fått nytt godt av denne spesielle erfaringa som mediestudenter fra Volda kan få i USA, til våren reiser to nye over. For utenom Aspaas som jobbet for Innovasjon Norge, hadde journaliststudent Hans Ivar Moss Kolseth praksis for Teknisk Ukeblad i Silicon Valley vårsemesteret 2019.
– Jeg hadde arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom kommunikasjon og teknologi. Innovasjon Norge har også gitt meg verdifull kunnskap innen bedriftsutvikling og verdiskapning, noe som har gitt meg et svært godt utgangspunkt for min videre karriere. Jeg tror at de som forstår media og teknologi, blir de dyktigste kommunikatørene i framtiden. Det har vært utrolig inspirerende å jobbe sammen med så dyktige kollegaer, forteller Aspaas, som blant annet hadde ansvaret for besøket av Norges digitaliseringsminister, Nikolai Astrup.

– Helt spesielt

«Ydmyk» og «takknemlig» er to ord han bruker om sjansen han fikk til å lære og ikke minst knytte gode kontakter i et helt unikt miljø. Hver morgen ble han hentet med bil og kjørt til kontoret som ligger i hjertet av Silicon Valley – Palo Alto. 
– Kontoret brukte jeg i løpet av dagen som en base mellom alle møtene rundt om i Silicon Valley. På ettermiddagen dro jeg som regel ut på arrangement for å lære mer om interessante temaer, møte folk og bygge nettverk. Det var flere hundre slike arrangement å velge i hver kveld. Helt spesielt, synes Aspaas. Så er det heller ikke helt vanlig at norske mediestudenter har praksis i Silicon Valley. – Ingen andre enn Høgskulen i Volda tilbyr det etter som jeg vet, svarer førstelektor Utne.
 

Del på