Dyrket dramainteressen i barnehagelærerutdanninga

Cecilia Olofsson har alltid likt å dramatisere og spille teater. At hun fikk lære enda mer om det i utdanninga si og ta det med inn i jobben, ble et stort pluss for henne.

Jobb er jobb for mange. Åtte timer om dagen, fem dager i uka. Og som til tider kan kjennes som et pliktløp. Slik er det IKKE for Cecilia Olofsson. Hun er så heldig at hun får bruke interessen sin for dramatisering i jobben. De kreative sidene sine spiller hun ofte på i sitt daglige virke som barnehagelærer.

Tidligere barnehagelærerstudent ved Høgskulen i Volda, Cecilia Olofsson
Cecilia Olofsson

Det fikk seg et ekstra løft da hun tok barnehagelærerutdanning ved Høgskulen i Volda (HVO). Gjennom et halvt år hadde hun kun emnet Småbarnspedagogikk med vekt på musikk og drama.

– Jeg ser på barna med andre øyne i dag med hjelp av kunnskapen jeg fikk under utdanninga. Jeg vil påstå at jeg bruker dramaturgiske virkemiddel hver dag sammen med barna. Musikk og drama er store og viktige fag i barnehagehverdagen, men de blir ikke verdsatt på den måten de burde. Jeg hadde uten tvil valgt Småbarnspedagogikk med vekt på musikk og drama igjen – uten å nøle ett sekund.

Barnehagelærerutdanning

Les mer om og søk barnehagelærerutdanning på heltid og deltid.

Flere interesser å fordype seg i

Det er toner Hege Holmqvist Synnes elsker å høre. Hun er førstelektor ved høgskolen og underviser i det kreative pedagogikkemnet Olofsson er så fornøyd med.

– Liker du musikk og drama og vil jobbe med barn, er dette perfekt. Du får lære å spille instrument, som for eksempel ukulele. Studentene får også lære om dramaturgi og dramaturgiske virkemiddel. Dette skal være læring studentene kan bruke som verktøy i barnehagen. Barnehagelærere skal ha ferdigheter til å legge til rette for ulike lekverdener, og barna skal ha en progresjon i det. Det er dette emnet i høyeste grad med på å bygge opp under, forteller Synnes.

Småbarnspedagogikk med vekt på musikk og drama er én av tre fordypningsemner barnehagelærerstudentene i Volda kan velge mellom. De to andre er Barn, natur og friluftsliv og Mangfald og meistring. Det første bygger på kunnskapsområdet Natur, helse og rørsle og det siste på kunnskapsområdene Barns utvikling, leik og læring og Språk tekst og matematikk. 

Disse fordypningsemnene teller 30 studiepoeng, som tilsvarer et helt semester for en fulltidsstudent. Studentene har altså et godt rom for å velge fordypning i noe de interesserer seg for.
 


Liker å lage sprell

Selv om Småbarnspedagogikk med vekt på musikk og drama i utgangspunktet ikke var førstevalget til Olofsson, er hun glad for at det var den fordypninga hun landet på.

Cecilia Olofsson
Cecilia Olofsson dramatiserer til barna i barnehagen hvor hun jobber.

– Når jeg først begynte på det, følte jeg at det var helt rett for meg. Småbarnspedagogikk har alltid vært et spennende fag, og kombinert med musikk og drama er det i mine øyne helt fantastisk. De små barna har ikke så mye verbalt språk, derfor passer det godt å bruke musikk og drama med den aldersgruppa, synes barnehagelæreren.

Høgskulen i Volda tilbyr barnehagelærerutdanning både på hel- og deltid. For Olofsson, som allerede jobbet i barnehage da hun begynte på utdanninga, falt det naturlig å ta den på deltid. 47-åringen har jobbet i barnehage i nesten hele sitt voksne liv og var glad for å fullføre utdanninga i 2023.

Olofsson har alltid hatt et spesielt forhold til teater og dramatisering, noe hun har fått utløp for gjennom jobben sin.

– Jeg er en person som liker å lage litt sprell med barna. Ta på meg en hatt, en jakke og vips så kan jeg være en annen. Leken og det imaginære som teater og dramatisering tillater, passer utrolig godt i barnehagen. 

Solide lærere 

Gjennom utdanninga fikk Olofsson og medstudentene arbeidsoppgaver som de skulle utføre i praksis i en barnehage.

– Vi ønsker at det skal være mest mulig praksisnært. Når det er drama og musikk på timeplanen, skal studentene ta med seg det inn i ei samlingsstund i en praksisperiode, fortelle høgskolelektor Synnes.

Hege H Synnes
Førstelektor Hege Holmqvist Synnes forsker på og underviser i drama og musikk for små barn i barnehagen.

Hun har sammen med førsteamanuensis Liv Ingrid Aske Håberg forsket på hvordan drama som begrep og fenomen blir forstått og arbeidet med i barnehagen. 

– Gjennom dette forskningsarbeidet har vi blant annet funnet ut at det ikke holder å «bare» lese bok for barn i ei samlingsstund i barnehagen. De barnehageansatte må bruke kroppen og lage en dramaturgi for å få barna med seg. Vi snakker mye med studentene om hvilke elementer som må være med for at barna skal klare å følge med i ei slik samlingsstund i 20 minutter. Det skal tross alt være spennende for barna, smiler Synnes.

Stor nytte av utdanninga i jobben

Det samme smilet sitter Olofsson igjen med etter studietida si. Nå er hun tilbake i Stasjonen barnehage i Bremanger for fullt. Hun jobber fire dager på storbarnsavdelinga og én dag på avdelinga for de små barna. Olofsson er svært glad for at hun tok utdanninga og har den faglige ballasten med seg i arbeidshverdagen.

Cecilia Olofsson
Cecilia Olofsson bruker kunnskapen og verktøyene hun lærte ved Høgskulen i Volda ofte i jobben sin.

– Da jeg start på utdanninga hadde jeg lyst å lære mer om barn og pedagogikk. Å arbeide i barnehage er den viktigste jobben en kan ha, samtidig som det er fleksibelt, utfordrende og utrolig kjekt. 

Daglig har hun bruk for det hun lærte i emnet Småbarnspedagogikk med vekt på musikk og drama.

– Jeg har stor nytte av den kunnskapen jeg tilegnet meg i emnet. Fremfor alt om hvordan jeg kan bruke musikk og dramatisering sammen med barna, ikke bare under en samlingsstund, men ellers i lek og ulike situasjoner. Jeg er mer på vent, det vil si at jeg griper ikke inn så fort som jeg kanskje gjorde tidligere når et barn trenger hjelp, sier den karismatiske og kreative barnehagelæreren på en trygg måte.

Del på