HVO inviterte heile verda til seminar!

Tekst: Webmaster Volda

- Oppdatert

345326183082c0c420d98f28860f6a53

Seminaret blei kringkasta i sanntid til alle med nettilgang, kvar dei no enn måtte halde seg, og over tre hundre deltakarar fekk med seg heile eller deler av sendinga.

I tillegg var det gledeleg med godt oppmøte av eit "analogt" publikum med representantar frå skule, skuleleiing og høgskule i store auditorium.

Les meir om innhald og program

Lenke til opptak av seminaret kjem snart, (viss du ikkje fekk det med deg i sanntid).

Del på