Musikk

Som musikkstudent i Volda får du ei solid og allsidig musikkutdanning i eit godt og aktivt miljø. Ein unik kombinasjon av praktisk musikkutøving, teoretisk utdanning og fagdidaktikk gir gode musikklærarar til grunnskulen og kulturskulen. Musikkseksjonen har dyktige fagfolk innan musikkteori, teknologi, direksjon, hovudinstrument og musikkdidaktikk, og fleire er utøvande musikarar.

Den vidkjente komponisten, Prof. Magnar Åm, leiar eit spennande fordjupingsstudium i komposisjon. Dette er eitt av 12 ulike emne som utgjer Bachelorgraden i musikk. 
 

Studium ved Seksjon for musikk tilbyr desse utdanningane:

Bachelorstudium i musikk: https://www.hivolda.no/studietilbod/musikk/haust

Årsstudium i musikk: https://www.hivolda.no/studietilbod/musikk/haust-0

Musikk, opne fordjupningsemne: https://www.hivolda.no/studietilbod/musikk-opne-fordjupingsemne/haust-var

Musikk, opne grunnemne

 

Følg oss på Facebook
 

 

Her kan du lese om Symfoniorkesteret ved Høgskulen.

 

Høgskulekoret. Øvingar: tysdagar 14:15-16:30 på konsertsalen, Kaarstad-huset. Dirigent Elizabeth Oltedal.

 

 

Kontaktperson: Øystein Salhus

https://www.hivolda.no/tilsette/musikk/oystein-salhus