Musikk

Som musikkstudent i Volda får du ei solid og allsidig musikkutdanning i eit godt og svært aktivt fagleg miljø. Vi tilbyr ein unik kombinasjon av praktisk musikkutøving, teoretisk / akademisk utdanning og fagdidaktisk innføring, som gir eit solid grunnlag for arbeid innan grunnskule, kulturskule og kulturliv.

Våre studietilbod:

Hos oss møter du mange ulike fagområde:

  • Hovudinstrument og brukspiano
  • Musikkteknologi
  • Musikkteori og høyrelære
  • Arrangering og komposisjon
  • Ensembleleiing og direksjon
  • Musikkutøving i ulike ensemble og kor
  • Musikkhistorie
  • Livsmeistring
  • Folkemusikk

På musikk møter du eit aktivt studentmiljømiljø som gir høve til samspel i band, ulike vokal- og instrumentalgrupper og revyorkester.

Musikkseksjonen har gode fasilitetar med tanke på samspel og utøving. Nye, moderne og godt utstyrte bandrom samt studio gir studentane gode muligheiter til å utvikle seg, både indidviduelt og i grupper. Vi har eigen konsertsal med profesjonelt lyd- og lysutstyr, MusikkLab med 24 DAW-stasjonar for notasjon og lydproduksjon.

Høgskulen i Volda har eige kor, Høgskulekoret, som blir drive av musikkseksjonen.
For informasjon om øvingstider med meir trykk her.

Ved Høgskulen finn ein også Symfoniorkesteret der studentar med relevante instrument kan få orkesterpraksis.
For meir info om Symfoniorkesteret trykk her

Les meir om tilboda i musikk under studietilbod.

Følg oss på Facebook

Har du spørsmål?

Seksjonsleiar Leif Magne Barmen
Studieprogramleiar Svein Hunnes

Tilsette ved Musikk