Vurdering i skule og utdanning

Det er fleire tilsette ved Høgskulen i Volda (HVO) som forskar på vurdering i skule og utdanning. Nedanfor finn du ei ekspertliste med nokre aktuelle forskarar som kan svare på ulike spørsmål knytte til dette temaet. HVO har også ei eiga forskingsgruppe som arbeider med temaa læring og vurdering i utdanningsforsking. Les meir om arbeidet til forskingsgruppa her: Læringsprosessar og vurderingshandlingar.


Gamlem, Siv M. Professor, Institutt for pedagogikk.
Stikkord: tilbakemelding | vurdering for læring | eksamen | standpunktvurdering | forskrift om vurdering | vurderingskompetanse | eigenvurdering

Fiskerstrand, Pernille. Førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur.
Stikkord:
 vurdering av skriving | vurdering av munnlegheit | vurdering av lesing | formativ vurdering i norskfaget | tilbakemeldingspraksis i norskfaget | sjølvregulering i skriveprosessar

Skorbakk, Ine. Stipendiat, Institutt for realfag.
Stikkord:
 elevar si eigenvurdering i naturfag i vidaregåande skule | eigenvurdering som læringsstrategi | eigenvurdering som del av formativ vurdering