Idrett og friluftsliv

Det er mange tilsette ved Høgskulen i Volda som forskar på idrett og friluftsliv. Nedanfor er nokre av dei sett saman i ei ekspertliste over forskarar som kan svare på spørsmål i saker om idrett og friluftsliv innan ei rekke områder frå kroppsøving og folkehelse til kystkultur, vinteridrett og snøskred.

Elisabeth Innselset. Høgskulelektor, Seksjon for idrett og friluftsliv.
Stikkord:
Fysisk aktivitet og helse  | Trening  |  Folkehelse  |  Kroppsøving  | Treningssenter  |  Spiseforstyrringar, megareksi, kropp og sjølvbilete

Stig LølandStipendiat, Seksjon for idrett og friluftsliv.
Stikkord:
 Friluftsliv| Ski | Snø og snøskred | Guiding |

Kjetil L. Høydal. Professor, Seksjon for idrett og friluftsliv.
Stikkord:
 Trening

Eli-Karin Sjåstad ÅsebøHøgskulelektor, Seksjon for idrett og friluftsliv.
Stikkord:
Kroppsøving  | Didaktikk  | Motorikk og koordinasjon  | Barne- og ungdomsidrett,  | Natur, helse og rørsle i barnehagelærarutdanninga (fysisk fostring)  | Stress hjå barn og unge i kroppsøving og idrett  | Kvalitativ metode

Einar Løken. Høgskulelektor, Seksjon for idrett og friluftsliv.
Stikkord:
Friluftsliv og næringsliv | Naturbasert reiseliv | Guiding / fjellføring | Snø, skred og vinterferdsel

Dag Erik WoldHøgskulelektor, Seksjon for idrett og friluftsliv
Stikkord:
Friluftslivskultur / -historie / -samfunn

Helga Synnevåg LøvollProfessor, Seksjon for idrett og friluftsliv.
Stikkord:
 Friluftsliv  |  Naturopplevelser og subjektiv livskvalitet

Raul Grau-RuizStipendiat, Avdeling for samfunnsfag og historie | Seksjon for idrett og friluftsliv, Avdeling og kulturfag.
Stikkord:
 Uteområder, nærnatur og folkehelse  |  Fysisk aktivitet  |  Stedstilhørighet  |  Subjektiv livskvalitet