Profile picture for user eksaa

Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Stipendiat

Stipendiat

Utdanning:

Hovudfag i kroppsøvings- og idrettspedagogikk Norges idrettshøgskole (NIH)

Doktorgradsstipendiat ved Høgskulen i Volda (HVO), avdeling for kulturfag. Helse og sosialfag: profesjonsutøving- vilkår og utvikling (HVO/HIM).

Fagområder:

Natur, helse og rørsle i Barnehagelærarutdanninga

Kroppsøvings- og idrettspedagogikk

Fagdidaktikk i kroppsøving

Idrett og samfunn

Motorisk læring og utvikling

Leik

Turn

generell koordinasjon

Fotball

Dans

FoU-arbeid:

Elevperspektivet på Kroppsøvingsfaget. Doktorgradsprosjekt

Skjuleteknikkar i kroppsøvingsfaget

Interesser:

Fotball, styrketrening, løping, friluftsliv, ski og dans. Fotballtrenar for aldersbestemte lag og koordinator for aktivitetsgruppe for barn i alderen 0-7 år.

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Students’ perceptions of visibility in physical education
Publisert 2021 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø, Helga Synnevåg Løvoll, Rune J Krumsvik

Perceptions of Contextual Stressors in Norwegian Physical Education Lessons
Publisert 2020 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø, Helga Synnevåg Løvoll, Rune Johan Krumsvik

Barn og snø - vinterlandskapet som læringsarena
Publisert 2014 av Anne Randi Festøy, Åshild Sævik, Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Anna

Høgintensiv aktivitet i barnehagen
Publisert 2020 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Stressors in Norwegian Physical Educational context. A qualitative approach to lower secondary school students ‘experiences and coping strategies in Physical Education
Publisert 2019 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Stressors in Norwegian Physical Educational context. A qualitative approach to lower secondary school students ‘experiences and self-protective strategies in Physical Education
Publisert 2019 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Spennings- og risikofylt leik i barnehagen
Publisert 2018 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

"Tåle du å sjå at ej prøva?" Planleggingsdag for barnehagane i Ørsta kommune.
Publisert 2018 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Ein kvalitativ studie av kroppsøvingslærarar på ungdomstrinnet sine oppfatningar av elevar sin bruk av skjuleteknikkar i kroppsøvingsfaget.
Publisert 2018 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø, Elisabeth Innselset

Jubileum for Spenningskurset
Publisert 2018 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Implementering av ny Rammeplan i barnehagen: Fysisk aktivitet i barnehagen
Publisert 2018 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Fysisk aktivitet og helse i barnehagen
Publisert 2018 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Idrettsglede i praksis
Publisert 2017 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Ein kvalitativ studie av kroppsøvingslærarar på ungdomstrinnet sine oppfatningar av elevar sin bruk av skjuleteknikkar i kroppsøvingsfaget
Publisert 2017 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø, Elisabeth Innselset

Lærerik praksis
Publisert 2017 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Fiskesprell, spikking av seljefløyter og barneyoga
Publisert 2017 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø, Kari Ryslett, Jan Håkon Vikene

Vårtur med fiskesprell, spikking av seljefløyter og barneyoga
Publisert 2017 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø, Jan Håkon Vikene, Kari Ryslett

Betyding av spennings- og risikofylt leik og aktivitetar
Publisert 2017 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Spenningsfylt leik i idrettsbygget
Publisert 2017 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Samisk dag på Volda bygdetun
Publisert 2017 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø, Kari Ryslett

Motorikk i eit didaktisk perspektiv
Publisert 2017 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Kreativ turn presentasjon
Publisert 2016 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Nesten 100 barn og ungdom deltok på turnkurs
Publisert 2016 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Turndag på idrettsbygget
Publisert 2016 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Lærerikt samarbeid
Publisert 2016 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Engasjerande og viktig rørsleleik
Publisert 2016 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Grensesprengjande rørsleleik. Leik og aktivitet for barn i alderen 4-7 år
Publisert 2016 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Risikoleik gir meistring
Publisert 2016 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

"Grensesprengande rørsleleik" for barn mellom 4-7 år under Forskingsdagane på Høgskulen i Volda
Publisert 2016 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

"Grensesprengande rørsleleik"
Publisert 2016 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Risikofylt lek kan hindre angst hos barn
Publisert 2016 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

La borna prøve og feile!
Publisert 2016 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Lanserte "Voldaparken"
Publisert 2016 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Spenningskurset 2016
Publisert 2016 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

"Tante Monica" slengde seg i leikejungelen
Publisert 2016 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Internasjonalt samarbeid på Spenningskurset
Publisert 2016 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Vinter i naturen - barn og snø
Publisert 2016 av Randi Holsvik, Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Skiglede i barnehagelærarutdanninga
Publisert 2016 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Skiglede i barnehagelærarutdanninga
Publisert 2016 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Samisk dag i flott vintervèr!
Publisert 2016 av Kari ryslett, Randi Holsvik, Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Samisk dag i flott vintervêr!
Publisert 2016 av Randi Holsvik, Kari ryslett, Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Gymmixshow
Publisert 2015 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Her kjem livsglede fram
Publisert 2015 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Fikk viktig kunnskap før dei skal ut i praksis
Publisert 2015 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Barn og snø
Publisert 2014 av Randi Holsvik, Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Barn og snø
Publisert 2014 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø, Randi Holsvik

Samisk dag på Haualeitet
Publisert 2014 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø, Randi Holsvik, Kari Ryslett

Aktivitetsglede og rekorddeltaking på Spenningskurset sitt 20- årsjubileum
Publisert 2012 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Skogstur med nisse, smørauge og læring. Bevegelse
Publisert 2012 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Spenningskurset feirar 20-års jubileum i 2012
Publisert 2012 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Barnet som forskar: Sansar og sanseintegrasjon.
Publisert 2011 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Kondisforsker i Volda treng treningsobjekt
Publisert 2011 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Barnet som forskar: Å utforske eigne moglegheiter gjennom samarbeid.
Publisert 2010 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Barnet som forskar: Barna sin veremåte. Kroppslegheit.Å forske på eigne moglegheiter.
Publisert 2010 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Allsidig leik og rørsle i ulike miljø.
Publisert 2009 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Utviklingsarbeid i mat og rørsle. Kvifor er det viktig med fysisk aktivitet?
Publisert 2009 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Korleis stimulere barna si fysiske utvikling gjennom fysisk aktivitet?
Publisert 2008 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Diskursar kring kjønn og likestilling/likeverd i kroppsøvingsfaget. Ei kvalitativundersøking om øvingslærarar i kroppsøving sitt forhold til kjønn og likestilling/likeverd 111s.
Publisert 2005 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø