Mediebygg

 • Ny gangveg mellom husa på høgskulen

  Publisert

  Byggearbeidet på høgskuleområdet gjer at dei som vil ta seg mellom Berte Kanutte-huset og Hans Strøm-huset må gå på nye stiar nokre veker i sommar. Det vert også alternativ tilkomst for transport og øvrig trafikk i denne perioden.

 • Thumbnail

  Kva skal det nye mediehuset heite?

  Publisert

  Høgskulen i Volda inviterer studentar og tilsette til å namngje det nye mediehuset, som skal stå klart til semesterstart 2021. Kanskje er det ditt forslag som går inn i HVO-historia?

 • Nytt mediebygg ved HVO i rute

  Publisert

  Korona-tiltaka har ikkje forsinka byggeprosessen på høgskuleområdet i Volda. «Verdas beste mediehus» skal vere klart til innflytting neste haust, til studiestarten 2021.

 • Thumbnail

  Byggestart 18/11: Ny innkøyring og parkering ved HVO

  Publisert

  Frå måndag 18/11 vert det ny innkøyring og alternative parkeringsplassar for dei som skal vitje Høgskulen i Volda. Førebuingane til byggestart er godt i gang, og første spadetak i jorda der nytt mediehus skal kome nærmer seg!

 • Thumbnail

  Igangsetting godkjent: Slik vert arbeidet med mediebygget

  Publisert

  Med grønt lys frå Volda kommune, startar no arbeidet med midlertidige parkeringsplassar og ny «miljøgate» på høgskuleområdet. Seinare i haust vert Joplassvegen stengt for privattransport. Her finn du dei nye rutene for mjuke og harde trafikantar framover.

 • Thumbnail

  Nytt mediebygg: Byggestart i november

  Publisert

  Med regjeringsgodkjenning i lomma, er arbeidet med nytt mediebygg ved HVO over i ei ny fase. No er mellombels parkeringsløysing avklara, byggesøknad sendt kommuna, og alt ligg til rette for byggestart. 

 • Thumbnail

  Regjeringa gir tommel opp til mediebygget

  Publisert

  Jubel på Høgskulen i Volda då godkjenninga for å starte bygginga gjekk i boks. – Dette var kjekt og etterlengta, seier rektor Johann Roppen.

 • Thumbnail

  Nytt mediehus: Prosjektet til handsaming i regjeringa

  Publisert

  «EXPO» vann konkurransen om å bygge det nye mediehuset ved Høgskulen i Volda. No har Statsbygg signert kontrakten med entreprenøren for prosjektet, og ventar på godkjenning frå regjeringa.