Kurs, konferanser og seminar o.l.

 • Seminar i 8 episodar

  Publisert

  Ivar Aasen instituttet ved Høgskulen i Volda (HVO) vil allereie 9. januar presentere det fyrste seminaret i Nynorsk skriftkultur.

 • Seminar i 8 episodar

  Publisert

  Ivar Aasen-instituttet ved Høgskulen i Volda (HVO) vil allereie 9. januar presentere det fyrste seminaret i Nynorsk skriftkultur.

 • Ope seminar

  Publisert

  Cand. philol.Svein Ivar Angell vil halde ope føredrag i høve nyleg godkjent doktoravhandling torsdag 22. november kl.13.15 på Strøm 242 ved Høgskulen i Volda (HVO).

 • Spania - for helsens skyld?

  Publisert

  Open forelesing med Anne Helset, forskar ved Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring. Onsdag 7. november kl. 18.00 i Vesle aud. i Berte Kanutte-huset.

 • Fløgstad-forelesing

  Publisert

  I samarbeid med Nynorsk kultursentrum inviterer Nordisk institutt til open gjesteforelesing med Kjartan Fløgstad fredag 9. november kl 12.15 - 14.00 i seminarrom 157 på BK-huset. Emne: <B>Livsskildring som problem – om Claes Gill og biografien.</B>

 • - Pedagogikk på sitt beste

  Publisert

  Lærarstudentane i 3. klasse ved Høgskulen i Volda fekk 24.-26. oktober tilbod om å delta på det haldningsskapande seminaret "Det er mitt val".Seminaret hadde som mål å vere til hjelp i det rusmiddelførebyggjande og helsefremjande arbeidet i skulen.

 • Internasjonal generalforsamling

  Publisert

  Høgskulen i Volda (HVO) er medarrangør når Det Internasjonale Fjellførerforbundet (IFMGA/IVBV) for første gang avvikler sin generalforsamling i Norge i tida 24.-28. oktober.

 • Bistandskonferanse

  Publisert

  NORAD's regionale bistandskonferanse arrangeres på <br>
  Høgskulen i Volda 1. og 2. november. På de ulike fagseminarene finner man kjente foredragsholdere som Tove Strand, direktør i NORAD, Haakon Børde, journalist i NRK og Astrid Versto, NORAD. <br>

 • Unionsoppløsningen 1905

  Publisert

  Professor Rolf Danielsen (UIB) vil tirsdag 23.oktober kl. 14.15 - 16.00 holde en åpen forelesning om Unionsoppløsningen i 1905. Sted: Berte Kanutte 159.

 • Voksnes læring og veiledning

  Publisert

  Omstilling i arbeidslivet er en utfordring for hele samfunnet. For å være beredt til å møte en hverdag i forandring, vil Høgskulen i Volda (HVO) invitere til en spennende konferanse på Scandic Hotel i Ålesund 6. og 7. november.