Bibliotek

 • APA-standarden - kva er det?

  Publisert

  APA-standarden er ein metode du kan bruke i skriftlege arbeid når du skal vise til kjelder og lage litteraturliste. APA er ein anerkjend og mykje brukt referansestil, spesielt innan samfunnsfag og psykologi.

 • Instruksjonsfilm om Bibsys Ask

  Publisert

  Er du ny student og treng ei rask innføring i korleis du søker opp ei bok i databasen vår, Bibsys Ask? Eller kanskje du har hatt lang sommarferie og treng å friske opp kunnskapane dine om korleis ein gjer det?

 • Bokutstilling om Anders Hovden (1860-1943)

  Publisert

  I år er det 150 år sidan Anders Hovden vart fødd i Hovdebygda i Ørsta. Anders Hovden tok embetseksamen i 1866 og virka sidan som prest fleire stader, m.a. på Lista, i Krødsherad, i Melhus og på Toten. Han engasjerte seg i norskdomsrørsla - som målmann, talar på ungdomsstemne og som kulturdebattant.

 • Tidsskrift for nordiske språk og språkforsking

  Publisert

  Frå og med i dag og ut semesteret set vi fokus på tidsskrift for nordiske språk og språkforsking. Tidsskrifta står utstilte på eigen plass i biblioteket, så vi oppmodar alle som er interesserte om å kome og ta ein titt!

 • Søkemotoren Infotopia

  Publisert

  Brukar du stort sett Google, når du leitar etter informasjon på nettet? Kanskje du skal prøve Infotopia neste gong. Infotopia er ein akademisk søkemotor som gir tilgang til kvalitetssikra nettsider valt ut av bibliotekarar og lærarar. Du finn gode nettsider innan dei fleste fagområde, og søkemotoren er fin å bruke for både studentar og undervisningspersonale.

 • JSTOR - ny databaseressurs i biblioteket!

  Publisert

  Vi abonnerer no på den amerikanske databasen JSTOR (Journal Storage). Dette er eit arkiv over internasjonale vitskapelege tidsskrift i fulltekst, hovudsakleg innanfor humanistiske og samfunnsvitskapelege fag.

 • Biblioteket er på Facebook

  Publisert

  Høgskulebiblioteket Volda har oppretta ein profil på Facebook. Berre i løpet av nokre få dagar har vi fått meir enn 60 "venner", og no håpar vi at flest mogeleg studentar og tilsette oppdagar oss og vil bli venn med oss!

 • Gledeleg aktivitetsauke i biblioteket

  Publisert

  Den positive trenden med aukande utlånstal i biblioteket heldt fram også i 2009. Det totale utlånet i fjor var på 65 780 dokument, ein auke på 6.2% i høve til 2008. Dette er spesielt overraskande og gledeleg med tanke på at biblioteket var stengt 8 veker i sommar, pga. omlegging til radiobrikker.

 • Bokelskere.no

  Publisert

  Er du ein bokelskar? På nettstaden bokelskere.no kan du diskutere bøker med andre bokelskarar. Her kan du lage di eiga boksamling, sortere bøkene dine i bokhyller og finne andre med same lesesmak som deg. Du kan sjå kva andre les akkurat no, og du kan delta i diskusjonar om bøker.

 • BMJ Best Practice - tilgjengeleg gjennom Helsebiblioteket frå nyttår

  Publisert

  Gjennom den nasjonale avtalen med Helsebiblioteket har vi fått gratis tilgang til oppslagsverket BMJ Best Practice. Dette er eit medisinsk og helsefagleg oppslagsverk for primær- og spesialisthelsetenesta. Oppslagsverket inneheld informasjon om m.a. diagnosar, prognosar, behandling og førebygging. Best Practice vert utforma av spesialistar og tek inn påliteleg kunnskap frå oppdatert forsking.