Bibliotek

 • Informasjon til nye studentar

  Publisert

  Tysdag 20. august er det endeleg studiestart, og vi ønskjer deg velkomen til biblioteket ved Høgskulen i Volda. Her finn du informasjon som kan vere nyttig for deg som er ny student.

 • Stemmerettsjubileet 1913-2013

  Publisert

  Biblioteket feirar 100 år med røysterett for kvinner med ei bokutstilling. Utstillinga vil først og fremst hylla dei kvinnene, og mennene, som kjempa fram røysteretten.

 • Forskingsdagane 2012

  Publisert

  Programmet for Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda er klart! Forskingsdagane er ein nasjonal, årleg festival som er lagd til siste veka i september. Forskingsdagane har dei siste åra hatt meir enn 1000 arrangement over heile landet og blir i år arrangert for 18. gong.

 • Opningstider i mars

  Publisert

  Frå og med i dag og ut mars månad utvidar vi opningstidene våre. Vi opnar alle dagar kl. 10.00.

 • Cinahl - ny database i biblioteket

  Publisert

  Via samarbeidet i konsortiet UH-nett Vest, har biblioteket fått tilgang til databasen Cinahl. Cinahl er ein internasjonal artikkelbase for helsefag med hovudvekt på sjukepleie. Basen dekkjer også eit utval bøker, konferanserapportar, fulltekstdokument m.m. Cinahl er særleg god på kvalitativ forsking og stoff om pasienterfaringar.

 • Utdeling av Fou-prisen 2010

  Publisert

  FoU-prisen ved Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda går i år til professor Tor-Johan Ekeland ved Avdeling for samfunnsfag og historie. Prisen vert delt ut i biblioteket fredag 24. september kl. 11. Alle er hjarteleg velkomne! I samband med utdelinga har biblioteket laga til ei lita utstilling som viser arbeidet til Ekeland.

 • Fokus på pedagogikktidsskrift

  Publisert

  Vi har laga til ei utstilling med dei ulike tidsskrifta innan pedagogikkfaget som vi har i abonnement i trykt utgåve. Kom og ta ein titt, då vel. Lånetida for tidsskrifthefte er to dagar.