Digitale læringsformer

Nettundervisning

Under finn du konkrete råd til korleis du kan gjennomføre undervisninga ved hjelp av digitale læringsressursar.

Du kan også spørje om hjelp og få råd om nettundervisning i Teams. 

Viktig informasjon om Norwaco-avtalen

Alt av TV-programmer, film og musikk som er omfattet av Norwacoavtalen kan benyttes ved hjemmeundervisning. Lærere/forelesere kan dele slikt materiale med elever/studenter og andre lærere, enten via læringsplattformer, epost eller på annen måte. Norwaco er fullt operative i denne perioden. Klikk her for å ta kontakt med Norwaco for ytterligere informasjon/hjelp.

Tips til økt kvalitet på hjemmenettet:

  • Bruk kabel i stedet for trådløst, om du kan
  • Skal noen i huset delta i et videomøte, bør man kanskje avtale at streaming og spilling får vike akkurat når møtet pågår
  • Vurder om du MÅ ha på video når du deltar i nettmøter. Video tar mer båndbredde enn lyd.
  • Flytt trådløsruteren ut i rommet, om du kan
    • Jo mer åpent den får stå, desto mindre signaltap
  • Oppgrader programvare, operativsystem, drivere osv.
  • Om mulig, oppgrader gammelt utstyr

Ressurssider frå andre universitet og høgskular

Universitetet i Bergen: Korona - flytt undervisningen på nett

Universietet i Sørøst-Norge: Fra campus til nettundervisning på 1-2-3

Universitetet i Agder: Alternativer til oppmøtebasert undervisning

Høgskolen i Østfold: Slik kan du hurtig legge om fra campusbasert til online undervisning

Digital teknologi aukar handlingsrommet i undervisninga og gjer det muleg å variere læringsaktivitetane og vurderingsformene, aktivisere studentane og skape samhandling på nye måtar.

Støttemiljøet for e-læring vil vere ein samtalepartnar når fagleg tilsette ved Høgskulen i Volda tar i bruk digital teknologi i undervisninga. Vi drøftar gjerne didaktiske spørsmål som kva arbeids- og vurderingsformer som kan bidra til at studentane får gode læringserfaringar. Vi hjelper også med teknisk tilrettelegging av ulikt slag som filmopptak, strøyming, nettmøter og bruk av ulike digitale verktøy.

Vi vil medverke til at studentane opplever å få kvalitativt god undervisning og til å gjere eit fleksibelt utdanningstilbod relevant for nye studentgrupper.

 


 

 

Ta kontakt med oss om du vil drøfte korleis bruke digital teknologi i undervisninga! 

beta@hivolda.no