Teams

Bli med i teamet "PRO-Office 365 ved HVO", der bruken Office og Teams blir diskutert(Berre for tilsette og studentar). Bruk kode : 3sop04z

Retningslinjer for navngiving Teams (ansatte)
Faste langvarige team knytt til avdeling eller institutt:

Skal starte med avdelingsbetegnelse, som f.eks: ASH-ADM, AHL-BLU-Deltid, AMF-PR, AHL-PED, SA-(studieadministrasjon),FA-(fellesadministrasjon)

Team med kortere levetid, gjerne knyttet til prosjekter o.l. skal starte med PRO-
Eksempel: PRO-Julebord, PRO-Digital-Søknad-2019

Team som er knyttet til HVO som organisasjon og ikke en spesiell avdeling, skal starte med HVO-. 
Eksempel : HVO-Betalingsparkering, HVO-Juristforbundet

Det er kun team som følger navnestandard det blir tatt backup av.

Private data og private teams skal ikke lagres eller etableres i HVO sitt Teamsområde.

Delingsinnstillinger:
Bruk av anonyme delingslenker (delt med alle) er slått av som standard. Teameiere kan få endret dette ved å kontakte IT.

Andre tips:
Få team er bedre enn for mange
Få kanaler er bedre enn for mange
Bruk Teams for chat når du ønsker et kjapt svar.
"Tagg" (omtal) personer eller team vha. @ for å få oppmerksomhet. Eksempel:  @jørn - @teamnavn
Bruk epost til tema der svar ikke kan forventes umiddelbart